Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlingencijfers Leerplichtonderwijs

Algemeen

 
Bij de telling van februari 2020 (schooljaar 2019-2020) volgen 217.302 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon leerplichtonderwijs van het GO!. Het GO! heeft hiermee een marktaandeel van 18,06%.
 
Bij de telling van februari 2019 waren er 212.490 leerlingen en bedroeg het marktaandeel 17,72%.


Gewoon basisonderwijs

 Het gewoon basisonderwijs kent al jaren een gestage groei, zonder enige terugval.


Gewoon secundair onderwijs

         Het gewoon secundair onderwijs (inclusief hbo) kent de laatste jaren een constante groei, met in 2019-2020 een extra stijging tot 89.394 leerlingen. Een stijging met 3,17% en een marktaandeel van 20,27%.
  

Cijfers per onderwijsvorm SO 

 2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
OKAN7341.3521.3021.1571.3381.593
ASO19.83620.59221.40022.19723.13524.094
BSO17.95217.85517.39717.13816.98617.243
GSO23.70024.39125.80727.27128.60329.310
HBO1.1771.2611.2891.3071.3511.347
KSO1.3671.4001.4351.4341.4611.529
TSO13.15213.06613.16313.23113.77214.231
Eindtotaal77.91879.91781.79383.73586.64689.347
 


Het is duidelijk dat vooral aso een stijgende lijn kent, ook tso kent het laatste jaar een duidelijke stijging, er is een terugval in het bso.
 

 Cijfers OKAN 

 

In het schooljaar 2015-2016  verdubbelde het aantal OKAN-leerlingen bijna (grote toename van vluchtelingen). Het GO! had 618 OKAN-leerlingen meer dan in 2014-2015. Vanaf schooljaar 2018-2019 is er opnieuw een stijging merkbaar die zich ook in 2019-2020 voortzet.

Voor de OKAN-klassen heeft het GO! een marktaandeel van 31,69%, aanzienlijk meer dan zijn marktaandeel voor het secundair onderwijs. Het GO! levert hier een substantiële extra bijdrage in verhouding tot zijn leerlingenpopulatie.
    

Buitengewoon onderwijs

 Zoals onderstaande tabel en grafiek illustreren vertoont het buitengewoon basisonderwijs de laatste 2 jaar een stijgende trend.

 2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Buitengewoon kleuteronderwijs614610604598668736
Buitengewoon lager onderwijs6.6426.1875.8665.8645.9046.161
Buitengewoon SO5.5085.3805.3175.4655.7146.129
Eindtotaal12.76412.17711.78711.92712.28613.026

 

 

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Na een lichte daling vorig jaar zien we nu terug een sterke stijging. Op 1 februari 2020 telde het dbso 2.859 leerlingen, 126 meer dan in het schooljaar 2018-2019.

 

2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
2.4572.5622.6552.7532.7332.859