Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlingencijfers Leerplichtonderwijs

Algemeen

Bij de telling van februari 2022 (schooljaar 2021-2022) volgen 226 853 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon leerplichtonderwijs van het GO!. Het GO! heeft hiermee een marktaandeel van 18,61%.

Bij de telling van februari 2021 waren er 222 258 leerlingen en bedroeg het marktaandeel 18,35%.

marktaandeel GO.png

Gewoon basisonderwijs

Het gewoon basisonderwijs kent al jaren een gestage groei, zonder enige terugval.

BaO.jpg

Gewoon secundair onderwijs

Het gewoon secundair onderwijs (inclusief hbo [1]) kent de laatste jaren een constante en sterke groei, met in 2021-2022 een extra stijging tot 96 074 leerlingen. Een stijging met 2,65% en een marktaandeel van 20,95%.

evolutie SO.jpg
  

Cijfers per onderwijsvorm SO

Tabel cijfers SO.jpg

evolutie aso tso bso.png

Het is duidelijk dat vooral ASO en TSO een stijgend verloop kennen. Na een licht dalend verloop is er ook bij BSO terug een stijging merkbaar.

 

 Cijfers OKAN

In schooljaar 2021-2022 is er opnieuw een vrij sterke stijging in OKAN tot 1 822 leerlingen, we zien deze stijging zich in 2022-2023 doorzetten tot meer dan 2 441 leerlingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.


Voor de OKAN-klassen heeft het GO! een marktaandeel van 32,57%, aanzienlijk meer dan zijn marktaandeel voor het secundair onderwijs. Het GO! levert hier een substantiële extra bijdrage in verhouding tot zijn leerlingenpopulatie.

Evolutie OKAN.jpg
  
  

Buitengewoon onderwijs

Zoals onderstaande tabel en grafiek illustreren vertoont het buitengewoon basisonderwijs de laatste 4 jaar een stijgende trend.

Cijfers Buitengewoon.jpg

Evolutie buO.jpg

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

 Op 1 februari 2022 telde het DBSO 2.884 leerlingen, 48 meer dan in het schooljaar 2020-2021.

Cijfers DBSO.jpg

evolutie dbso.png