Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Programmatie en herstructurering in het SO

De collega's secundair onderwijs van het team leerplichtonderwijs bieden uitgebreide ondersteuning bij het opstellen van programmatieaanvragen.

Gelet op de progressieve uitrol van de modernisering SO zijn er zowel overgangsmaatregelen van kracht als nieuwe programmatieregels.

De overgangsmaatregelen worden opgesplitst in drie categorieën:

 • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn na goedkeuring door de Vlaamse Regering, op voorwaarde van concordantie (3e graad, specialisatiejaren en Se-n-Se's)
 • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn omwille van studiecontinuïteit (3e graad en 3e leerjaar 3e graad (enkel BSO))
 • Vrije programmatie van het 3e leerjaar 3e graad naamloos leerjaar BSO

De nieuwe programmatieregels bestaan uit twee categorieën:

 • Structuuronderdelen die vrij programmeerbaar zijn
 • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn na goedkeuring door de Vlaamse Regering (1e graad en 2e graad)

 Voor al deze aanvragen stellen we voor jou een draaiboek samen en twee sjablonen voor het opmaken van een programmatiedossier voltijds SO en een programmatiedossier duaal leren. Van zodra in omzendbrief SO 61 de wijzigingen in de regelgeving programmaties zijn doorgevoerd worden deze documenten hieronder ter beschikking gesteld.

Ten slotte kan je bij Documenten hieronder een schema terugvinden met op de eerste pagina het overzicht van de toekomstige programmatieregels en de overgangsmaatregelen voor de komende schooljaren.

 

Hoe bepaal ik of een structuuronderdeel uniek is of niet?

Een uniek structuuronderdeel is een structuuronderdeel dat nog niet voorkomt binnen het GO! in de provincie.

Ook met de uitrol van de modernisering SO wordt er een onderscheid gemaakt tussen uniek en niet-uniek. Om dit te bepalen wordt gekeken naar de concordantie van het structuuronderdeel in kwestie.

Naar het schooljaar 2020-2021 toe kunnen volgend schooljaar de gemoderniseerde basisopties aangevraagd worden ter programmatie. Hieronder volgen drie voorbeelden die aangeven hoe kan bepaald worden of zo'n gemoderniseerde basisoptie uniek is of niet:

Voorbeeld 1:

 • Ik wens de niche basisoptie "Voeding en Horeca" in de A-stroom te programmeren via een programmatie met overheidsgoedkeuring.
  Deze gemoderniseerde basisoptie concordeert met de basisoptie Hotel-Voeding.
  Bestaat de basisoptie Hotel-Voeding reeds in de provincie dan gaat het over een aanvraag van een niet-uniek structuuronderdeel.

Voorbeeld 2:

 • Ik wens de niche basisoptie "Sport" in de B-stroom te programmeren via een programmatie met overheidsgoedkeuring.
  Deze gemoderniseerde basisoptie heeft geen concordantie, is volledig nieuw in het aanbod en is dus uniek in de provincie.

Voorbeeld 3:

 • Ik wens de basisoptie STEM-wetenschappen in de A-stroom te programmeren via een vrije programmatie.
  Deze gemoderniseerde basisoptie concordeert met de basisopties Industriële wetenschappen en Techniek-wetenschappen.
  Bestaat minstens één van de twee basisopties reeds in de provincie dan gaat het over een aanvraag van een niet-uniek structuuronderdeel.
 
 

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamverantwoordelijke, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Leerplichtonderwijs

Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Fien Moerman

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel