Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Programmatie en herstructurering in het SO

De collega's secundair onderwijs van het team leerplichtonderwijs bieden uitgebreide ondersteuning bij het opstellen van programmatieaanvragen.

Gelet op de progressieve uitrol van de modernisering SO zijn er zowel overgangsmaatregelen van kracht als nieuwe programmatieregels.

De overgangsmaatregelen worden opgesplitst in drie categorieën:

 • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn na goedkeuring door de Vlaamse Regering, op voorwaarde van concordantie (3e graad, specialisatiejaren en Se-n-Se's)
 • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn omwille van studiecontinuïteit (3e graad en 3e leerjaar 3e graad (enkel BSO))
 • Vrije programmatie van het 3e leerjaar 3e graad naamloos leerjaar BSO

De nieuwe programmatieregels bestaan uit twee categorieën:

 • Structuuronderdelen die vrij programmeerbaar zijn
 • Structuuronderdelen die programmeerbaar zijn na goedkeuring door de Vlaamse Regering (1e graad en 2e graad)

Voor al deze aanvragen stellen we voor jou een draaiboek samen en twee sjablonen voor het opmaken van een programmatiedossier voltijds SO/leren en werken en een programmatiedossier duaal leren.

Ten slotte kan je bij Documenten hieronder een schema terugvinden met op de eerste pagina het overzicht van de toekomstige programmatieregels en de overgangsmaatregelen voor de komende schooljaren.

 

Hoe bepaal ik of een structuuronderdeel uniek is of niet?

 

Een uniek structuuronderdeel is een structuuronderdeel dat nog niet voorkomt binnen het GO! in de provincie.

Ook met de uitrol van de modernisering SO wordt er een onderscheid gemaakt tussen uniek en niet-uniek. Om dit te bepalen wordt gekeken naar de concordantie van het structuuronderdeel in kwestie.

Naar het schooljaar 2021-2022 toe kunnen de gemoderniseerde structuuronderdelen van de tweede graad worden aangevraagd ter programmaties. Hieronder volgen drie voorbeelden die aangeven hoe kan bepaald worden of zo'n gemoderniseerd structuuronderdeel uniek is of niet:

Voorbeeld 1:

 • Ik wens de 2e graad Moderne talen te programmeren via een programmatie met overheidsgoedkeuring.
  Dit gemoderniseerd structuuronderdeel heeft geen concordantie, is volledig nieuw in het aanbod en is dus uniek in de provincie.

Voorbeeld 2:

 • Ik wens het niche structuuronderdeel 2e graad Decor en etalage in het domein Kunst en Creatie, arbeidsmarktgerichte finaliteit, te programmeren via een programmatie met overheidsgoedkeuring.
  Het gemoderniseerd structuuronderdeel Decor en etalage concordeert met de 2e graad Artistieke  opleiding KSO (studiegebied Beeldende kunsten).
  Bestaat de 2e graad Artistieke opleiding KSO reeds in de provincie dan gaat het over een aanvraag van een niet-uniek structuuronderdeel.

Voorbeeld 3:

 • Ik wens het structuuronderdeel 2e graad Elektrotechnieken in het domein STEM, dubbele finaliteit, te programmeren via een programmatie met overheidsgoedkeuring.
  De gemoderniseerde 2e graad Elektrotechnieken concordeert met zowel de 2e graad Elektrotechnieken TSO als met de 2e graad Elektriciteit-elektronica TSO (studiegebied Mechanica-elektriciteit).
  Bestaat minstens één van de twee structuuronderdelen in de 2e graad reeds in de provincie dan gaat het over een aanvraag van een niet-uniek structuuronderdeel.

3-staps documenten in functie van het uittekenen toekomstig studieaanbod


Hieronder zijn drie documenten terug te vinden die op niveau van de scholengemeenschap/scholengroep gebruikt kunnen worden om tot de nodige beslissingen te komen omtrent het toekomstig studieaanbod in elke school binnen de scholengemeenschap;

 • Stap 1: het oplijsten van de concordanties
 • Stap 2: op basis van stap 1 het invullen van het toekomstig studieaanbod van de school om zo hiaten in het aanbod (ook over de scholen heen) te detecteren en tot een dekkend aanbod te komen (detecteren blinde vlekken in het aanbod)
 • Stap 3: document voor de coördinerend directeur om op te lijsten, per schooljaar, welke programmaties er voor welke scholen moeten worden ingediend. Dit document kan dan gebruikt worden door de coördinerend directeur in de communicatie met het team leerplichtonderwijs.

 

Jouw contactpersoon

Ellen Van den Stock

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Leerplichtonderwijs

Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Fien Moerman

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel