Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Programmatie en herstructurering in het DBSO

Programmatie van een CDO

Binnen het DBSO ligt, via het Decreet Leren en Werken, een contingent vast van het aantal centra DBSO die door de verschillende onderwijskoepels en het GO! kunnen opgericht worden.  

Aangezien voor het GO! het contingent volledig is ingevuld, is het niet mogelijk een nieuw centrum DBSO te programmeren. Het oprichten van vestigingsplaatsen van bestaande centra DBSO is uiteraard wel mogelijk.

Programmatie van een opleiding binnen het stelsel van leren en werken

Als je als CDO wenst te starten met een opleiding die nog niet behoort tot je onderwijsaanbod of een opleiding waarin er zowel op 1 oktober 2021 als op 1 oktober 2022 geen regelmatige leerlingen zijn ingeschreven dan moet je een programmatieaanvraag indienen.

De programmaties worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • Vrij programmeerbare opleidingen

  • Opleidingen die programmeerbaar zijn mits goedkeuring door de Vlaamse Regering

  • Niet-programmeerbare opleidingen

Meer informatie over de programmatie van opleidingen binnen het stelsel van leren en werken is te vinden in het draaiboek programmaties dat je hier kan terugvinden.

Programmatie van een duaal structuuronderdeel (voltijds secundair onderwijs)

Het CDO kan overgaan tot de programmatie van een duaal structuuronderdeel dat aan overheidsgoedkeuring is onderworpen.

Meer informatie over de programmatie van een duaal structuuronderdeel staat  hier.

De collega's secundair onderwijs van het team leerplichtonderwijs bieden uitgebreide ondersteuning bij het opstellen van een programmatieaanvraag.

 

Jouw contactpersoon

Ellen Van den Stock

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel