Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actuele onderwijsontwikkelingen in het BuSO

 Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over de invloed van de Coronacrisis op het onderwijsveld.

“Onderaan deze pagina vind je een document  van de PBD met adviezen vanuit het GO! m.b.t. stages/duaal leren/dbso/ gip en kwalificatieproef op basis van de richtlijnen die zijn verspreid door het Departement Onderwijs. Voor verdere ondersteuning en advies kan je contact opnemen met de betrokken vakadviseurs van de PBD.”

 

In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten) inzake onderwijsmaterie.

In een snel veranderende samenleving wil onderwijs gelijke tred houden met ontwikkelingen in veel domeinen.
Onderwijs is veel meer dan louter kennis bijbrengen. Onderwijs zorgt er mee voor dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot burgers die participeren aan de maatschappij.

In deze rubriek vindt u een overzicht van actuele onderwijsontwikkelingen en de regelgeving die ervoor moet zorgen dat nieuwe organisatiestructuren en inzichten geïmplementeerd worden.

Wat is nieuw op 1 september 2020?

Bij 'Documenten' vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2020-2021

 

 

Jouw contactpersoon

Marianne De Paduwa

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Liesbeth Hendrix

beleidsmedewerker onderwijsaanbod, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel