Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actuele onderwijsontwikkelingen in het BuSO

In een snel veranderende samenleving wil onderwijs gelijke tred houden met ontwikkelingen in veel domeinen.
Onderwijs is veel meer dan louter kennis bijbrengen. Onderwijs zorgt er mee voor dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot burgers die participeren aan de maatschappij.

In deze rubriek vindt u een overzicht van actuele onderwijsontwikkelingen en de regelgeving die ervoor moet zorgen dat nieuwe organisatiestructuren en inzichten geïmplementeerd worden.

In de rubriek Beleidsthema's geven de collega's van de afdeling Beleid- en Belangenbehartiging toelichting bij ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten) inzake onderwijsmaterie.

 
 

Jouw contactpersoon

Liesbeth Hendrix

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Leerplichtonderwijs

Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel