Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Regelgeving

De regelgeving voor financieel beheer zit vervat in:

Verder dienen procedures gevolgd te worden voor:

 • het behandelen van bank- en kasverrichtingen;
 • het beheren en inventariseren van duurzame goederen;
 • het plaatsen van bestellingen en aankopen;
 • de bijdrage van kostgelden voor kinderen met ouders zonder vaste verblijfplaats;
 • de Brusselse kinderdagverblijven;
 • het inschrijvingsfonds deeltijds kunstonderwijs (DKO);
 • het gebruik van schoolgebouwen en -infrastructuur;
 • de intendance;
 • het uitvoeren van kleine infrastructuurwerken;
 • de kosteloze huisvesting;
 • de kostgelden;
 • het magazijnbeheer;
 • de overdracht bij wissel van functiehouder;
 • de overheidsopdrachten;
 • de lijstgelden;
 • het verkopen van diensten en handelsgoederen;
 • de voor- en naschoolse opvang.