Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Projecten Edusprong

​Het relanceplan Edusprong wil het volwassenenonderwijs een boost geven. Het voorziet in bijkomende middelen voor de centra voor volwassenenonderwijs in de vorm van projectfinanciering. Hieronder vind je een overzicht van alle projecten die met deze middelen binnen de GO! CVO werden opgestart. 

GO! projecten Edusprong

Naam project


Hoofdthema's​

Betrokken CVO's​


​Arbeidsmarktgerichte horeca-opleiding in materiaal erfgoed (kerk Ruisbroek) 

​Ongekwalificeerde jongeren

​CVO Brussel, CVO Crescendo, CVO Volt

Meer info

​Bouwsteen 1: Toeleiding van kwetsbare burgers naar opleidingen op maat

​Ongekwalificeerde jongeren

​CVO Antwerpen, CVO Cursa, CVO Crescendo, CVO Antwerpen, CVO Brussel, CVO Edukempen 

Meer info

​Bouwsteen 2: Wegwerken van drempels voor het participeren aan levenslang leren

​Ongekwalificeerde jongeren

​CVO Crescendo, CVO Antwerpen, CVO Brussel, CVO Cursa, CVO Edukempen, CVO Focus, CVO Volt

Meer info

​Bouwsteen 3: TaKO

​Ongekwalificeerde jongeren

​CVO Volt

Meer info

​Bouwsteen 3: Warme overdracht tussen leerplicht- en volwassenenonderwijs voor ongekwalificeerde jongeren

​Ongekwalificeerde jongeren

​CVO Brussel, CVO Antwerpen, CVO Crescendo, CVO Brussel, CVO Edukempen, CVO Volt

Meer info

​Bouwsteen 4: De digitale kloof dichten

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

CVO Scala (trekker)

Meer info

​Bouwsteen 4:

E-Quality Framework voor hybride leren

​Hybride leren

​CVO Scala (trekker), CVO Cervo-GO!

Meer info

​Bouwsteen 4: Evaluatie in hybride leren - revised

​Hybride leren

CVO Scala (trekker), CVO Focus, hét CVO Pro

Meer info

​De digitale school

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​CVO Brussel (trekker), CVO Focus, CVO Cursa, CVO Volt

​Meer info

​Digitale Doorbraak

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, ICT-opleidingen

​CVO Volt

Meer info

​Digitalisering en automatisering (diplomagerichte) knelpuntberoepsopleidingen slager-spekslager en constructielasser

​Ongekwalificeerde jongeren

CVO Cervo-GO!

Meer info

​Digitalisering/automatisering i.f.v. het gepersonaliseerd samen leren

​Hybride leren, ICT-opleidingen

CVO Cursa, CVO Focus

​Meer info

​Drempels bij levenslang leren wegnemen door een inclusiever volwassenenonderwijs

​Ongekwalificeerde jongeren

​CVO Antwerpen

Meer info

​Exclusie - inclusie: het volwassenenonderwijs als bruggenbouwer tussen onderwijs, welzijn en arbeidsmarkt

​Ongekwalificeerde jongeren

CVO Brussel, CVO Volt

Meer info

​Geïntegreerd en ondersteunend aanbod bij de opleiding elektrotechnisch installateur

​Ongekwalificeerde jongeren, ICT-opleidingen

​hét CVO Pro

Meer info

​Geïntegreerde opleidingen met de focus op de harde, zachte en zorgsector

​Hybride leren

​CVO Cursa

Meer info

​Geïntegreerde taal- en geletterdheidscoaching in technische vakopleidingen met werkplekleren

​Hybride leren, ICT-opleidingen

CVO Crescendo, CVO Volt, CVO EduKempen

Meer info

​Gevarieerd onderwijsaanbod in het nieuwe gevangeniscomplex van Haren

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren, ICT-opleidingen

CVO Brussel​

Meer info

​GO! Academy

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren, Ongekwalificeerde jongeren, ICT-opleidingen

​CVO Crescendo CVO, CVO Antwerpen, CVO Brussel, CVO Cervo, CVO Cursa, CVO Edukempen, CVO Focus, CVO Scala, CVO volt, hét CVO Pro

​Meer info

​Het CVO komt naar je toe! Kwetsbare doelgroepen integreren in het opleidingsaanbod van hét CVO Pro

​Ongekwalificeerde jongeren

​hét CVO Pro

Meer info

​Het CVO komt naar je toe! Pilootprojecten Heuvelheem

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, ICT-opleidingen

​hét CVO Pro

Meer info

​Het volwassenenonderwijs komt naar je toe - onderwijsaanbod in de gevangenis van Haren

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​CVO Brussel

​Meer info

​Keuzes van digitale leermiddelen en didactiek in het taalonderwijs (NT2 & MVT)

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren, ICT-opleidingen

​CVO EduKempen, CVO Crescendo 

Meer info

​Levenslang leren in de Zorg en in begeleider van de kinderopvang

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​Cervo-GO!

Meer info

​Maneblussers in actie, de arbeidsmarkt in brand

​Hybride leren, Ongekwalificeerde jongeren

CVO Crescendo

Meer info

​Mind the Gap

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren, Ongekwalificeerde jongeren, ICT-opleidingen

CVO Volt

Meer info

​Naar een vernieuwd digitaal aanbod en integratie van digitale vaardigheden in de klas (NT2-Vreemde Talen)

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren, ICT-opleidingen

​CVO Crescendo, CVO EduKempen

​Meer info

​Naar integratie van digitale vaardigheden in de klas NT2

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​hét CVO Pro

Meer info

​Onderzoek naar opleidingsnoden, ontwikkeling van modeltrajecten en uitbouw van een didactisch laboratorium in het kader van de transitie naar een groene technologie

​Hybride leren

​CVO Brussel, CVO Antwerpen, CVO Crescendo, CVO Volt, CVO Focus, CVO Cursa

Meer info

​Ontwikkelen digitale leermiddelen voeding

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren

​CVO Brussel, CVO Cursa, hét CVO Pro

Meer info

​Samen VOLuiT

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​CVO Volt, CVO Brussel

Meer info

​Taalstages en -maatjes binnen het studiegebied NT2: proefproject rond sociale netwerking en participatie als vierde pijler van het Vlaamse inburgeringsbeleid

​Hybride leren

​CVO EduKempen

Meer info

​Toegankelijk en inclusief onderwijs voor iedereen

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren

CVO Scala

Meer info

​Toeleiding, aanbod en begeleiding in het tweedekansonderwijs

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​CVO Crescendo, CVO Brussel

Meer info

​Transparante informatie en ondersteuning in heldere taal voor cursisten TKO

​Ongekwalificeerde jongeren

​CVO Crescendo, CVO Brussel, CVO Cursa, CVO Antwerpen, CVO Focus, hét CVO Pro, CVO Scala, CVO Volt, CVO EduKempen
Meer info

​Uitbouwen van een plaats en tijdsonafhankelijk onderwijsaanbod voor NT2 RG 1 & RG 2

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​CVO Cervo GO!, CVO Scala
Meer info

​Verminderen van ongekwalificeerde uitstroom in regio Kempen

​Ongekwalificeerde jongeren

CVO EduKempen

​Meer info

​Versterken van arbeidsmarktkansen van anderstaligen via geïntegreerde trajecten

​Hybride leren

​CVO EduKempe, CVO Crescendo, CVO Volt

Meer info

​Virtueel OLC

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

​CVO Antwerpen, CVO Crescendo, CVO Brussel

Meer info

​WAVE

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra
​CVO Volt
Meer info

​Weesfietsen, bijdragen aan een samenleving in transitie

​Ongekwalificeerde jongeren

​hét CVO Pro

Meer info

​Westhoekproject: ambassadeurs “levenslang en levensbreed leren” op pad in en voor de Westhoek

​Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren, Ongekwalificeerde jongeren, ICT-opleidingen

CVO Cervo-GO!

Meer info


Jouw contactpersoon

Willem Willems

projectleider GO! Academy, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel