Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Programmeren in het VO

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs kan bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een of meer studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 worden de programmaties voor advies aan de VLOR voorgelegd.

Rationaliseren van onderwijsaanbod

We ondersteunen je bij jouw programmatieaanvragen en bewaken de belangen van het GO! binnen dit kader. We volgen de curriculumontwikkelingen op en signaleren opportuniteiten voor onze centra.

Criteria voor het verrichten van een aanvraag

Je leest er alles over in de omzendbrief "De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie". 

Regelluw kader

Tijdens de schooljaren 2021-2022 tot en met 2023- 2024 kunnen de CVO binnen een regelluw kader een bestaande onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied in een andere vestigingsplaats uitoefenen dan in de vestigingsplaats waarvoor ze is toegekend (via een melding).

Meer info over de modaliteiten en voorwaarden die hieraan verbonden zijn vindt je in de omzendbrief "Dringende en tijdelijke maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie naar aanleiding van de coronacrisis".


Jouw contactpersoon

Daisy Denolf

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel