Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Herstructurering in het VO

Nieuwe rationalisatienormen

Onderwijsdecreet XXVII voerde nieuwe rationalisatienormen voor het (secundair) volwassenenonderwijs in.

De normen gelden als voorwaarde voor een centrum voor volwassenenonderwijs om in de overheidsfinanciering te kunnen worden opgenomen.

Dit maakt dat het landschap volwassenenonderwijs ingrijpend is veranderd.

Op 1 september 2022 telt het GO! 10 centra voor volwassenenonderwijs.


Jouw contactpersoon

Daisy Denolf

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel