Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Programmeren in het DKO

Programmatieprocedure

Naar aanleiding van het nieuwe decreet betreffende het DKO kwam er een einde aan de feitelijke programmatiestop binnen het landschap. Bij het verrichten van een aanvraag is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan kwalitatieve onderhandelingen in het lokaal comité. Neem dit zeker ter harte!

De onderhandelingen in het lokaal comité

De relevante bepalingen voor de vereisten over de wijze waarop de onderhandelingen in het lokaal comité georganiseerd worden en de vormvereisten voor het protocol vind je in de Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van 19 december 1974 en in het Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van 28 september 1984.

De volgende aspecten zijn van heel groot belang en moeten gerespecteerd worden:

  1. de wijze waarop de onderhandelingen in het lokaal comité georganiseerd worden;
  2. de vormvereisten voor het protocol.

Concreet is een correct protocol gedagtekend, het bevat een duidelijk standpunt en het is ondertekend door de afvaardiging van de vakorganisaties en de afvaardiging van de werkgever.

Het ontbreken van een rechtsgeldig protocol hypothekeert een gunstige beoordeling van een aanvraag tot afwijking op de programmatiestop!

Als bijlage vind je een model van onderhandelingsprotocol en een model van notulen bij onderhandelingen.
 

Jouw contactpersoon

Daisy Denolf

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel