Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Orde- en tuchtmaatregelen

Indien een school overgaat tot het nemen van orde- en tuchtmaatregelen moet de procedure correct nageleefd worden. Daarom wordt jou een handleiding aangereikt waarin o.a. de procedure orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van leerlingen verduidelijkt wordt, belangrijke aandachtpunten, veel gestelde vragen en misverstanden vermeld worden.

Inhoud van deze handleiding:

 • de vigerende regelgeving (decreten en omzendbrieven) voor basis- en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon)
 • algemene inleiding: orde- en tuchtmaatregelen
 • klachten uit het verleden
 • belangrijke aandachtspunten
  + schema tuchtprocedure basisonderwijs (gewoon en buitengewoon)
  + schema tuchtprocedure secundair (gewoon en buitengewoon)
 • toelichting bij belangrijke aandachtspunten
 • buitengewoon onderwijs: praktijkvoorbeelden aanpak moeilijke leerlingen
 • reeds gestelde vragen
 • misverstanden