Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Levensbeschouwelijke kentekens

Vanaf 1 september 2013 is het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens van toepassing in alle instellingen van het GO!. Wat houdt het in? In elke instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het leerlingen, cursisten en personeelsleden voortaan niet meer toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Een uitzondering wordt toegestaan aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Deze leerkrachten mogen wel levensbeschouwelijke kentekens dragen, tijdens het levensbeschouwelijk vak. Tijdens de levensbeschouwelijke vakken mogen ook de aanwezige leerlingen levenbeschouwelijke kentekens dragen.

Het verbod is van toepassing op:

  • alle leerlingen basisonderwijs
  • alle leerlingen en cursisten secundair onderwijs
  • alle leerlingen deeltijds kunstonderwijs
  • alle residenten in internaten van het GO! ook als zij zogenaamde ‘vrije’ leerlingen zijn
  • alle personeelsleden (met onmiddellijke ingang)

Het verbod is niet van toepassing op:

  • alle cursisten in het volwassenenonderwijs
  • de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, tijdens de levensbeschouwelijke vakken en m.b.t. kentekens die gerelateerd zijn aan het levensbeschouwelijk vak dat de leerkracht geeft
  • de leerlingen tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken of tijdens de extra-murosactiviteiten in het kader van de levensbeschouwelijke vakken

Waarom een verbod?

Dit verbod is bedoeld om segregatie (discriminatie) tegen te gaan. Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Onze basis is gelijkwaardigheid. Diversiteit en een mix van sociale en culturele verschillen vinden wij net een verrijking. Is dit verbod niet in strijd met ons pedagogisch project? Dit verbod is geen schending van de privacy, vrijheid van godsdienst of het recht op vrije meningsuiting. Dit verbod wil de openbare orde bewaren en de rechten en vrijheden van elk individu beschermen. GO! is wettelijk verplicht om neutraal onderwijs aan te bieden en met deze beslissing wordt de neutraliteit gegarandeerd. Waarom een algemeen verbod en niet enkel in scholen waar er zich problemen voordoen? De Raad van State heeft beslist dat een school niet bevoegd is om een verbod op levensbeschouwelijke kentekens in te voeren, daarom hebben wij voor een algemeen verbod moeten kiezen.

Meer informatie: log in op GO! Smartweb.

Jouw contactpersoon

Wim Vercruyssen

beleidsjurist, Beleid en Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Nathalie Jennes

persverantwoordelijke, GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel