Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Programmatie en herstructurering in het BaO

De programmatie- en rationalisatienormen zijn de leerlingenaantallen die scholen, onderwijsniveaus en vestigingsplaatsen moeten bereiken op de teldag om het voortbestaan van de school, het onderwijsniveau of de vestigingsplaats te waarborgen.

De programmatienormen (6 jaar geldig bij oprichting van een school) of rationalisatienormen (bestaansnormen voor een al bestaande school, vestigingsplaats of al bestaand niveau) zijn afhankelijk van de bevolkingsdichtheid van de gemeente. Men deelt daartoe de gemeenten in verschillende categoriëen in, naargelang hun bevolkingsdichtheid. De teldag geldt steeds voor de hele school. Zelfs als een school op de teldag een facultatieve verlofdag geeft of een pedagogische studiedag organiseert, telt ze op de officiële teldag.  

Twee genadejaren

Scholen, vestigingsplaatsen en niveaus die op een teldag niet aan de voor hen geldende rationalisatienormen voldoen, blijven gefinancierd als zij op de vorige teldag, of de daaraan voorafgaande teldag, de volgende voorwaarden vervulden:

1° de school in haar geheel voldeed aan de rationalisatienormen;
2° elke vestigingsplaats én elk niveau van de school voldeden aan de voor hen geldende rationalisatienormen. 

De school kan dus gebruik maken van twee genadejaren wanneer aan beide voorwaarden is voldaan.

Een nieuw opgerichte school kan gedurende de volledige programmatieperiode van zes jaar geen gebruik maken van het genadejaar. 

Rationaliseren van onderwijsaanbod

We geven advies aan scholen en scholengroepen die hun onderwijsaanbod willen uitbreiden of rationaliseren, als ze erom vragen. Bij programmatie wordt nagegaan aan welke norm de school zal moeten voldoen. Ook als er een nieuwe vestigingsplaats wordt opgericht, gaan we na aan welke rationalisatienormen deze vestigingsplaats moet voldoen.

De regelgeving vind je terug via edulex: Programmatie en rationalisatie in het gewoon basisonderwijs en Erkenning, financiering en subsidiëring van scholen.

Schrijfwijzer 'Programmaties en herstructureringen in het gewoon basisonderwijs'

Een goed begin is het halve werk
Deze schrijfwijzer is bedoeld als gids doorheen de programmatie- en herstructureringsbewegingen die je wil uitvoeren in een school voor gewoon basisonderwijs. Deze gids omvat een overzicht van mogelijke materialen, procedures, deadlines, vereiste documenten en nuttige tips.

 

Jouw contactpersoon

Sophie Van Cauwenberghe

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Heidi Desmet

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel