Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse toetsen

​Het Vlaams Parlement keurde op woensdag 26 april 2023 het decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs goed. De definitieve versie van dit decreet vind je onderaan deze pagina.

Doelstellingen van de toetsen

Het primaire doel is om de kwaliteit van onderwijs op een meer systematische en continue manier op systeemniveau te monitoren. Daarnaast zal elke school informatie ontvangen over de mate waarin haar leerlingen de eindtermen bereiken en leerwinst behalen en de inspectie informeren over de prestaties van de scholen, zodat zij de informatie bijkomend mee kan nemen in haar werking in combinatie met andere schoolgegevens en dit binnen het OK kader. De resultaten op de Vlaamse toetsen zullen het leerproces van leerlingen ondersteunen net zoals het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten.

Focus op Nederlands en wiskunde

De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen en schrijfvaardigheid met inbegrip van grammatica) en wiskunde. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen uit het lager en secundair onderwijs te laten deelnemen. Elke leerling in het leerplichtonderwijs legt 4 keer zo'n toets af:

  • voor het lager onderwijs aan het einde van het 4e en het 6e leerjaar;
  • voor het secundair onderwijs aan het einde van de 1e en 3e graad.

Geleidelijke invoering

De toetsen worden geleidelijk aan ingevoerd. Zo krijgen scholen en onderwijspersoneel voldoende tijd om zich voor te bereiden. De eerste afname in het 4e leerjaar basisonderwijs en in het 2e leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2023-2024. Eerste afname in het 6e leerjaar basisonderwijs en het 6e leerjaar secundair onderwijs is voorzien voor het schooljaar 2025-2026.

Ontwikkeling van de Vlaamse toetsen

Meer informatie is terug te vinden via het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs

Hier kan je de omzendbrief vinden.