Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Van start met de Vlaamse toetsen

19 april 2024
Vlaamse Toetsen
Vanaf volgende week leggen leerlingen van het GO! de allereerste Vlaamse toetsen af. Eerst zijn onze leerlingen van het tweede jaar secundair aan de beurt, vanaf 29 april leggen ook de kinderen van het vierde jaar basisonderwijs de toetsen af. Aan al deze leerlingen en aan alle toetscoördinatoren: heel veel succes! 

Beste GO! beleidsprofessional

Het startschot van de Vlaamse toetsen is een mijlpaal in ons onderwijs. Diverse peilingen en onderzoeken vertellen ons iets over de algemene kwaliteit van het Vlaamse onderwijs, maar niet over onze scholen. Als we de onderwijskwaliteit willen waarborgen en zelfs optrekken, moeten we in de eerste plaats een degelijk meetinstrument hebben. Wetenschappelijk onderbouwde, netoverschrijdende toetsen zijn een enorm waardevolle bron van informatie voor zowel de leerling als voor de scholen én het beleid. Omdat ze elk jaar worden afgenomen én bij álle Vlaamse leerlingen, bieden ze meer inzichten dan andere onderzoeken en peilingen. Daarom vindt het GO! de Vlaamse toetsen zo belangrijk. Ook al peilen deze toetsen – voorlopig – alleen naar de kennis van wiskunde en Nederlands, het is een essentiële start. 

Nog belangrijker dan het afnemen van de Vlaamse toetsen is hoe we straks met de resultaten omgaan. De overheid garandeert dat er geen publieke rankings van scholen zullen opduiken. Daar zijn goede redenen voor. Wel zullen onze scholen individueel en het GO! als onderwijsverstrekker de toetsen kunnen gebruiken om de onderwijskwaliteit in ons net tegen het licht te houden. Ze zullen ons inzichten bieden over wat er goed en wat minder goed werkt, steeds rekening houdend met de context van de school en haar leerlingen. Onze eigen pedagogische begeleidingsdienst van het GO! heeft de expertise in huis om schoolteams hierbij te ondersteunen. Zo kunnen we goede praktijken herkennen en helpen verspreiden in het hele Gemeenschapsonderwijs. Zo maken we van de Vlaamse toetsen een hefboom voor de onderwijskwaliteit

Koen Pelleriaux 
Afgevaardigd bestuurder 

Pagina delen

Heb je een vraag?

David Janssens - 02 790 95 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.