Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Standpunt over veralgemeende stageverplichting

17 juni 2024
Lijntekening van een schoolbord met een mannetje ervoor dat iets aanwijst
De stageverplichting wordt veralgemeend voor alle studierichtingen, zowel in het arbeidsmarktgerichte onderwijs als in het onderwijs met dubbele finaliteit. Dat brengt enkele moeilijkheden met zich mee. Lees hier het advies van de PBD-GO! hieromtrent.

Standpunt met betrekking tot de veralgemeende stageverplichting voor alle studierichtingen van het 1e en 2e jaar van de 3e graad van zowel arbeidsmarktgericht onderwijs als dat een dubbele finaliteit.

Voor het 5e en het 6e jaar van de arbeidsmarktfinaliteit en de 7e leerjaren gericht op de instroom naar de arbeidsmarkt:

Vermits deze opleidingen toeleiden naar de arbeidsmarkt voorzien we hier geen problemen om aan de verplichting te voldoen om in al deze jaren stage met een minimumvolume van 18 halve dagen te organiseren. Dit was zo ook al opgenomen in onze lessentabellen zoals tot dusver gepubliceerd. Uitzondering hierop is de studierichting Topsport.

Voor het 5e en het 6e jaar van de dubbele finaliteit:

Aangezien ook binnen de dubbele finaliteit wordt voorbereid op een instroom op de arbeidsmarkt, staan we achter het algemene principe van stage binnen deze studierichtingen. Bepaalde studierichtingen lenen zich evenwel niet tot het organiseren van stage, wat onder meer tot gevolg heeft dat heel wat bedrijven niet openstaan voor het opvangen van deze leerlingen voor een periode van 2 weken. Dit is zeker het geval voor de leerlingen van het 5e jaar van deze studierichtingen. Voor deze studierichtingen waarvoor we van mening zijn dat stage zeer moeilijk te organiseren is, geven we dit in de lessentabel aan door geen uren voor stage te voorzien. Als de organisatie van stage afhankelijk is van de lokale context of als het zeer moeilijk is om een volledige stage te organiseren in het vijfde én het zesde jaar, geven we dit aan door te werken met een vork van 0 tot 4 uren stage. Sowieso is het de verantwoordelijkheid van de school om zelf te bepalen of een stage mogelijk of opportuun is. Als de school geen stage voorziet, moet de school dit kort motiveren, conform de omzendbrief.

Omdat deze veralgemening van stageverplichting voor een aantal studierichtingen toch wel nogal ingrijpend is, adviseren wij om vooralsnog tijdens het schooljaar 2024 – 2025 de huidige stageregeling aan te houden. Het komende schooljaar kan dan gebruikt worden ter voorbereiding van een uitrol van de stageverplichting vanaf het schooljaar 2025 – 2026. De adviezen opgenomen in de lessentabellen, kunnen bij deze voorbereiding als leidraad dienen.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Noteer de datum - Netwerkdag Nestling

Hou een gaatje in je agenda vrij voor een inspirerende studie- en netwerkdag op 22 november 2024.

01 juli 2024

Omgaan met agressie, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe reageer je hierop?

30 juni 2024

Vormings- en begeleidingsaanbod voor het deeltijds kunstonderwijs

Ben je leraar in het deeltijds kunstonderwijs? Of sta je als zorgcoördinator in voor leerlingenbegeleiding?

30 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.