Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Persbericht: Eerste GO! scholen leggen Vlaamse toetsen af

24 april 2024
Kwaliteit
Het is een mijlpaal voor het onderwijs. Vandaag worden de eerste Vlaamse toetsen Nederlands en wiskunde afgenomen. Voortaan worden ze jaarlijks afgenomen bij alle leerlingen van het vierde jaar basisonderwijs en het tweede jaar secundair. Minister van Onderwijs Ben Weyts en onze afgevaardigd bestuurder Koen waren erbij om de leerlingen succes te wensen.

Een mijlpaal voor onderwijsbeleid

De leerlingen van het tweede jaar secundair zijn de eersten om de Vlaamse toetsen af te leggen. Vanaf 29 april 2024 starten ook de leerlingen van het vierde jaar basisonderwijs. Over twee schooljaren volgen er toetsen voor de leerlingen van het zesde jaar basisonderwijs en vanaf 2026-2027 zijn ten slotte de leerlingen van het zesde jaar secundair aan de beurt. De Vlaamse toetsen worden een jaarlijkse vinger aan de pols voor de onderwijskwaliteit – alvast op het vlak van Nederlands en wiskunde.

Afgevaardigd bestuurder van het GO! Koen Pelleriaux is vastberaden om de Vlaamse toetsen in te zetten als hefboom om de kwaliteit te versterken: “Wetenschappelijk onderbouwde, netoverschrijdende toetsen zijn een enorm waardevolle bron van informatie voor zowel de leerling als voor de scholen én het beleid. Omdat ze elk jaar worden afgenomen én bij álle Vlaamse leerlingen, bieden ze meer inzichten dan andere onderzoeken en peilingen en kunnen we veel korter op de bal spelen.” Schoolteams houden hun onderwijskwaliteit tegen het licht en zullen die waar nodig verbeteren. “Onze eigen pedagogische begeleidingsdienst heeft de expertise in huis om scholen daarbij te ondersteunen. En ook voor ons als net, als onderwijsverstrekker, zijn de toetsen een waardevolle graadmeter. Ze bieden ons inzichten over wat er goed werkt en wat minder goed, rekening houdend met de context van de school en van haar leerlingen. Zo willen we goede praktijken identificeren, verspreiden en de onderwijskwaliteit een boost geven.”

Kwaliteit is meer dan toetsen Nederlands en wiskunde, erkent Pelleriaux. “De Vlaamse toetsen bieden ons geen zicht op de praktische knowhow van leerlingen in beroeps- en technische opleidingen. De OESO werkt momenteel aan een uitbreiding van hun driejaarlijkse PISA-toetsen om ook beroepsvaardigheden te toetsen. Dat lijkt mij een interessante piste om over na te denken”, suggereert hij.  

Scholen waren goed voorbereid

Minister van Onderwijs Ben Weyts en afgevaardigd bestuurder van het GO! Koen Pelleriaux wensten de leerlingen van het GO! atheneum in Anderlecht succes voor zij als eersten de Vlaamse toetsen aanvatten. “De voorbereidingen zijn vlot verlopen, ook omdat onze leerlingen al over een laptop beschikken”, vertelt Elke Allemeersch, toetscoördinator van de school. “Leerlingen én leerkrachten zijn benieuwd naar de resultaten.”

Ook in de Aarschotse secundaire school van het GO! Site-A zijn de eerste toetsen afgenomen. De scholengroep kijkt uit naar de resultaten. “Onze scholen zullen eveneens de output van de toetsen gebruiken om onze onderwijskwaliteit verder onder de loep te nemen op beleidsniveau”, zegt Gert Van Passel, algemeen directeur van scholengroep Adite. “Daarnaast zullen we de resultaten ook individueel met de leerlingen bekijken. Hun score op de Vlaamse toets zal meegenomen worden in de klassenraad om een globaal beeld van de leerling te vormen. Het is immers ook voor hen een goed ijkpunt om hun vorderingen in te schatten.”

Pagina delen

Heb je een vraag?

Nathalie Jennes - 02 790 97 01
David Janssens - 02 790 95 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.