Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

GO! pleit voor openeindfinanciering van de CLB’s

3 juni 2024
Lijntekening van een hand die 3 personen draagt op de palm
De CLB's zijn essentieel in de ondersteuning en omkadering van leerlingen maar worden geconfronteerd met een toegenomen taakbelasting en een sterk gegroeid leerlingenaantal met een evenredig toegenomen aantal leerlingen met specifieke behoeften en de nood aan langere hulptrajecten. Meer middelen zijn daarom noodzakelijk.

Omkadering en openeindfinanciering van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Professionele Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn essentieel in de ondersteuning en omkadering van leerlingen. De CLB’s worden echter geconfronteerd met een toegenomen taakbelasting door opdrachten vanuit de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs, het sterk gegroeide leerlingenaantal en, parallel daarmee, het gestegen aantal leerlingen met specifieke behoeften en de nood aan langere hulptrajecten. 

Desondanks zijn de omkadering en werkingsmiddelen niet gegroeid. De 20 euro per leerling die een centrum in het verleden ter beschikking had, is vandaag gereduceerd tot een ontoereikende 12 euro per leerling. 

De Centra voor Leerlingenbegeleiding willen opnieuw meer preventief en proactief kunnen werken en dichter bij de leerling en de school staan. Til daarom de werkingsmiddelen op het niveau van de levensduurte van vandaag en zorg voor een openeindfinanciering. Baseer die financiering ook op leerlingenkenmerken. Op die manier kan het GO! zijn leerlingen kwaliteitsvol onderwijs garanderen, gebaseerd op de kenmerken en de specifieke noden van zijn leerlingenpopulatie.

Lees het volledige memorandum hier. 

Pagina delen

Heb je een vraag?

Stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.