Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

GO! expert in de kijker: Katrien Vergauwen, ondersteuner van onderwijsteams en schoolleiders

15 mei 2024
Vele Leerkrachten Met De Handen Bij Elkaar
Was een school aansturen vroeger al niet eenvoudig, vandaag is het dat zeker niet. Gelukkig is er nu ook meer ondersteuning voor schoolleiders en -teams. Als sociaal pedagoog en leerkracht van opleiding begeleidt Katrien Vergauwen al 20 jaar onderwijsteams en schoolleiders binnen hun specifieke schoolcontext.

Een complexe onderwijscontext: spanningen, slechte sfeer, moeilijk leiderschap

Katrien Vergauwen werkte de laatste vier jaar binnen de Fluxusacademie, waar ze haar opleidingsaanbod ontwikkelde. Sinds kort is ze ook actief voor Clever. Clever is een opleidingscentrum dat is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen GO! scholengroepen Brussel, SCOOP en UN!K met als doel de expertise die binnen de scholen op alle domeinen ter beschikking is te delen en te vermenigvuldigen.

Katrien Vergauwen

Een begeleiding van Katrien begint meestal met een vraag naar verandering:

 • De sfeer binnen het schoolteam is niet wat ze zou moeten zijn. Hoe krijgen we hier beweging in?
 • Veel gesprekken worden in de wandelgangen of aan het koffiezetapparaat gevoerd, niet tijdens vergaderingen. Besluiten worden niet gedragen. Hoe kunnen we dit doorbreken?
 • Er zitten spanningen in het team, tussen collega's, die al jaren aanslepen en invloed hebben op het hele schoolgebeuren. Hoe kunnen we minder in het verleden blijven hangen?
 • Het werk is niet evenredig verdeeld, hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn steentje bijdraagt?
 • Ik ben als nieuwe leider in dit team gestapt, het team laat de vorige leider nog niet los en vergelijkt voortdurend met het verleden. Hoe kunnen we meer vooruitblikken?

Elk schoolteam heeft zijn eigen sleutels tot verandering
Katrien: “De vragen hierboven zijn complex, ze zijn niet eenvoudigweg op te lossen met een aantal tips. Het is telkens opnieuw een zoektocht naar de sleutels tot verandering binnen dat team, met die specifieke geschiedenis en cultuur en met die bepaalde schoolleider.

Gelukkig zijn er een aantal universele wetmatigheden (met dank aan inzichten uit de ‘corporate antropologie’ en uit ‘deep democracy’ die het samenleven en samenwerken van mensen voorspelbaarder maken en die een antwoord helpen vinden op de moeilijkheden die schoolleiders en onderwijsteams tegenkomen.”

Kampvuurgesprekken, rituelen en patronen – op zoek naar verbinding en betekenis

Tijdens haar begeleidingen creëert Katrien in teams zogenaamde kampvuurgesprekken: dat zijn gesprekken waarin de wijsheid van de groep gedeeld wordt en waar besluiten genomen worden die voor iedereen herkenbaar en aanvaardbaar zijn.

Katrien zoekt met het team naar patronen: bv. wat is in de groep onbewust – en misschien ongewild – de manier van spreken, denken, interageren, leiding geven? Hoe tevreden zijn ze daar mee? Wat kan ieder van de groep doen om beweging te krijgen in de situatie, om dat wat ze willen loslaten en veranderen ook daadwerkelijk te bereiken?

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de rituelen binnen het team. Rituelen kunnen enorm kostbare pareltjes binnen een team zijn, die vaak onderschat worden – of  zelfs afgeschaft worden omwille van de roep om efficiëntie. Daar moet je echt mee opletten.

Katrien: “Het is zonde en ook nefast voor teams om die zaken die vaak heel verbindend werken en indirect zin geven aan het werk, omwille van vermeende efficiëntie overboord te gooien. Die rituelen, zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsetentje of een lentedrink zijn echt geen overbodige bijkomstigheden. Integendeel. Ze geven op een informelere manier betekenis aan wie we zijn.”

Unieke aanpak – corporate antropologie

De aanpak van Katrien is relatief uniek, toch zeker in Vlaanderen. Veel inspiratie komt uit Nederland waar het studiegebied van de corporate antropologie veel verder ontwikkeld is. Dat maakt de aanpak erg verfrissend, zeker voor teams die het gevoel hebben ‘al alles geprobeerd te hebben’.

Wijsheid naar boven halen en veranderingsprocessen in gang zetten
Katrien: “Als externe – neutrale – partij binnen de schoolcontext, wordt het van mij gemakkelijker aanvaard dat ik veranderingsprocessen in gang zet. Ik toon teams dat de wijsheid altijd al aanwezig was binnen de groep en help eigenlijk alleen om die naar boven halen, waardoor groei mogelijk wordt. Zo zet ik schoolleiders weer in hun kracht en leer hen om een gezond evenwicht te bewaken tussen daadkrachtig en verbindend leiderschap.”

Onderwijs met hart en ziel versus lastige onderwijscontext

Katrien begrijpt leerkrachten en schoolleiders als geen ander en heeft een immens respect voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en noodzaak. Onze huidige sociale context maakt het echter niet evident om onderwijs met volle overtuiging zijn rol te laten spelen. Denk maar aan het lerarentekort, de voortdurende vernieuwingen, de groeiende diversiteit, weinig tijd versus veel werk en de sociale druk die op de schouders van het onderwijs rust. Toch blijven leerkrachten en schoolleiders met hart en ziel hun weg zoeken binnen deze complexe omstandigheden. Met haar opleidingstrajecten wil Katrien, vanuit haar eigen enthousiasme en gedrevenheid, hen in deze zoektocht ondersteunen.

Katrien: “Het is immers van onschatbare waarde dat er in scholen een context wordt gecreëerd die maakt dat de job haalbaar blijft. Dat er werkvreugde is in contact met elkaar. Dat de passie en bevlogenheid gekoesterd kunnen worden om kinderen en jongeren breed te vormen en te laten opgroeien tot evenwichtige, zorgzame volwassenen.”

HRinEDU congres in Gent

Op 11 september 2024 neemt Katrien Vergauwen als een van de keynotesprekers deel aan HRinEDU | VITAAL HR-BELEID VOOR ONDERWIJS | Gent, het hr-congres van HOGENT.

Meer informatie

Ook aan de slag met je schoolteam? Via katrien.vergauwen@go-clever.be kan je alvast meer info opvragen. Neem zeker ook eens een kijkje in de agenda van de PBD-GO! voor opleidingen en vormingen over verwante thema’s.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.