Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

GO! CVO De Panne krijgt aanvullende leraarsuren voor uitwerking van opleiding Winkelverkoper in gecombineerd onderwijs

13 juni 2024
Leerkracht Geeft Online Uitleg Via Laptop
Het project van CervoGO! De Panne voor de uitwerking van de opleiding Winkelverkoper in gecombineerd onderwijs werd geselecteerd voor aanvullende financiering. Het centrum ontvangt 400 leraarsuren extra in 2024-2025.

De minister ondertekende op vrijdag 31 mei 2024 het ministerieel besluit over de toekenning van een aanvullende financiering voor het gecombineerd onderwijs aan Centra voor Volwassenenonderwijs. Het project van CervoGO! De Panne voor de uitwerking van de opleiding Winkelverkoper in gecombineerd onderwijs werd geselecteerd. Het centrum ontvangt hiervoor 400 leraarsuren extra in 2024-2025.

Het centrum heeft al ervaring met afstandsonderwijs in (beroeps)opleidingen. De aanvraag voor bijkomende financiering kadert binnen de visie van het centrum. De innovatieve draagkracht is er duidelijk aanwezig. 

De opleiding zal aangeboden worden met een luik afstandsonderwijs van 63%, het overige percentage betreft modules in werkplekleren. Er zal een kennismakingsleerpad ontwikkeld worden voor cursisten. Het centrum zal inzetten op het begeleid zelfstandig leren in het openleercentrum en op trajectbegeleiding. Het centrum heeft oog voor de overdraagbaarheid, de herbruikbaarheid en de verbetervriendelijkheid van het ontwikkelde materiaal om zo de planlast voor de leerkracht te verminderen. Er zal ingezet worden op verduurzaming aan de hand van het charter online onderwijskwaliteit binnen alle GO! Centra voor Volwassenenonderwijs. De huidige vakleraren zullen meewerken aan de uitwerking van het project. Zij zullen ondersteund worden door een e-coach om multimediaal cursusmateriaal op te stellen.

Het beoogde traject is een flexibel leertraject waarbij er geen vaste inschrijvingsdatum is. Cursisten kunnen de opleiding op eigen tempo doorlopen. De eindevaluatie vindt op afstand plaats. De opleiding Winkelverkoper omvat integraal de opleiding Winkelmedewerker. Hierdoor kunnen cursisten die enkel de opleiding Winkelmedewerker wensen te volgen, deze opleiding eveneens in afstandsonderwijs volgen.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Daisy Denolf - 02 790 96 60

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Noteer de datum - Netwerkdag Nestling

Hou een gaatje in je agenda vrij voor een inspirerende studie- en netwerkdag op 22 november 2024.

01 juli 2024

Wijzigingen model van academiereglement 2024-2025 gepubliceerd

Er werden nog enkele bijkomende wijzigingen aangebracht in het model van academiereglement 2024-2025 als gevolg van goedgekeurde regelgeving.

28 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.