Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De kijk van Koen: resultaten Vlaamse toetsen nodigen uit tot actie

24 juni 2024
Close-up van kinderhanden aan een klavier van een laptop
De scholen hebben de resultaten van de eerste Vlaamse toetsen gekregen. De scores nodigen het volledige onderwijslandschap uit tot actie. Zo zorgen we ervoor dat het vele werk op de klasvloer in de volgende resultaten zichtbaar wordt.

Beste GO! collega,

Afgelopen week kregen alle scholen de resultaten van de eerste Vlaamse toetsen. We moeten er geen doekjes om winden: we hadden op betere resultaten gehoopt. In het basisonderwijs zijn de scores voor leesbegrip en het oplossen van wiskundige problemen eerder laag. Op de andere wiskundetoetsen scoren we beter. In het secundair onderwijs behalen de meeste leerlingen van het tweede jaar de eindtermen ‘meetkundige objecten en relaties’ en ‘tabellen en diagrammen’. Maar voor de overige wiskundetoetsen, en ook voor leesbegrip, nopen de resultaten toch tot actie. In de B-stroom halen nog te veel leerlingen de eindtermen basisgeletterdheid niet.

Nog vorige week toonden de PISA-resultaten aan dat Vlaamse leerlingen goed scoren op creatief denken. Onze vijftienjarigen staan volgens het onderzoek aan de Europese top. Dat is een opsteker voor ons onderwijs. Toch zijn de resultaten van PISA minder bruikbaar voor de praktijk, omdat het onderzoek slechts naar het niveau van een beperkt aantal leerlingen peilt. Daarom hecht het GO! zoveel belang aan de Vlaamse toetsen, die elke leerling over de hele schoolcarrière testen.

In het najaar krijgen de scholen een uitgebreide analyse van de eigen resultaten op de Vlaamse toetsen. Daarmee krijgen ze voor het eerst een beeld van hun score ten opzichte van scholen met een vergelijkbaar profiel. Vooraleer we meer weten over de leerwinst van leerlingen zullen we enkele schooljaren verder zijn. Voor het GO! is die individuele leerwinst kunnen meten essentieel.

Dat belet ons niet om nu al actie te ondernemen. Op basis van de vergelijking tussen de scholen kunnen we in kaart brengen waar er meer of minder werk aan de winkel is. Samen met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! zullen scholen een kwaliteitsinjectie toedienen waar dat nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat zo het vele en harde werk op de klasvloer in de resultaten zichtbaar wordt. Ons doel is dezelfde hoge onderwijskwaliteit in alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs aanbieden, zodat Vlaanderen ook in andere domeinen weer Europese top wordt in het PISA-onderzoek. Zo ambitieus mogen we gerust zijn.

Koen Pelleriaux
Afgevaardigd bestuurder

Pagina delen

Heb je een vraag?

David Janssens - 02 790 95 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.