Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De kijk van Koen: meer vrijheid voor leraren met jaarprestatieopdracht

2 juni 2024
Vier Jonge Volwassenen Rond Laptop
Leraren maken zich zorgen over de toekomst. Ze vrezen dat een werkweek van 38 uren hen in een keurslijf zou dwingen. Het GO! is ervan overtuigd dat een jaarprestatieopdracht, zoals wij die zien, de leraren net meer vrijheid zal schenken.

Beste GO! collega, 

Dit voorjaar hebben heel wat leraren hun bezorgdheid over de toekomst geuit. Ik begrijp hun zorgen. De job van leraar is mooi en van onschatbaar belang, maar het is heel hard werken. Daarenboven vragen het lerarentekort en de toenemende zorgnoden van leerlingen steeds meer van lerarenteams. En de voortdurende berichten in de media over dalende onderwijskwaliteit, hoe terecht ze soms ook zijn, werken ook niet motiverend. We moeten beter voor onze leraren zorgen, en dat is wat het GO! vraagt in ons memorandum aan de volgende Vlaamse Regering. Een flexibele school- en arbeidsorganisatie gekoppeld aan een moderner personeelsstatuut in het onderwijs kan voor oplossingen zorgen. 

Een vaak gehoorde vrees bij leraren is dat een werkweek van 38 uren, zoals de Commissie der Wijzen die voorstelt, hen in een keurslijf zou dwingen. Ik zie dat anders. De jaarprestatieopdracht die het GO! voor ogen heeft zal net voor méér flexibiliteit zorgen. Voor scholen én voor leraren. Vandaag werken leraren ook 38 uren. En meer. Maar in de perceptie van de buitenwereld blijft al dat werk beperkt tot de uren die ze voor de klas staan. Een jaarprestatieopdracht zoals we die voorstellen, zal wél al het werk dat leerkrachten op school en thuis verzetten onder de schijnwerpers plaatsen. Nog belangrijker is dat een jaarprestatieopdracht kansen creëert om efficiënter te werken en meer samen te werken als schoolteam. Daarnaast laat ze toe om meer diversiteit aan rollen in scholen te brengen en een lerarenloopbaan gevarieerder te maken. Dit maakt de job aangenamer en aantrekkelijker.

Met een jaarprestatieopdracht zoals het GO! die ziet, zullen leraren niet meer of minder moeten werken dan nu. Wel zal de opdracht beter afgestemd zijn op de individuele talenten en noden van elke leraar. Zo creëert een jaarprestatieopdracht meer vrijheid en ruimte dan de huidige prestatienoemers, die wel een keurslijf vormen.

Koen Pelleriaux 
Afgevaardigd bestuurder 

Je leest alle voorstellen van het GO! memorandum op GO! pro 

 

Pagina delen

Heb je een vraag?

David Janssens - 02 790 95 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.