Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De kijk van Koen: inclusief onderwijs als antwoord op wachtlijsten

6 mei 2024
Twee kleuters die met houten speelgoed spelen in bovenaanzicht
De wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs moeten verdwijnen. Het GO! legt duurzame oplossingen op tafel, zoals verscheidene vormen van inclusief onderwijs.

Beste GO! collega, 
  
Honderden kinderen hebben in september geen plek in het buitengewoon onderwijs. Dat is heel erg voor al die ouders die hun kinderen de best mogelijke toekomst willen bezorgen. De verontwaardiging in de media is groot, en dat is terecht. Elk kind heeft recht op onderwijs. Een maatschappij die dat niet kan garanderen, schiet schromelijk tekort.  
De tijd dringt om oplossingen te vinden. De capaciteit van ons buitengewoon onderwijs uitbreiden kan soelaas bieden. Maar extra stoeltjes vragen ook om extra mensen. Meer nog in het buitengewoon onderwijs, waar de leerling-leerkracht-ratio lager ligt dan in het gewoon onderwijs. 
 
Het GO! pleit voor een vernieuwde kijk op inclusiviteit als duurzame oplossing. De voorbije twee legislaturen is het beleid afgestapt van het inclusieve denken. Onterecht, vinden wij. Inclusief onderwijs kan verscheidene vormen aannemen. Zo kunnen we nog meer gemengde campussen op poten zetten. Ook kunnen we nog vaker aparte klassen oprichten voor leerlingen met ASS binnen de muren van een gewone school. De grootste stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs zien we bij kinderen die de diagnose ASS kregen en bij leerlingen met gedragsstoornissen. 
 
Minister van Onderwijs Ben Weyts meent dat kinderen te snel een label opgekleefd krijgen. Dat is mogelijk, maar laten we het aan psychologisch geschoolde mensen overlaten om daar wetenschappelijk onderbouwd over te oordelen. Hoe dan ook: het wegnemen van labels betekent niet dat ook de zorgnoden verdwijnen. Daarom pleit het GO! voor het afschaffen van de klassieke verdeling tussen types in het buitengewoon onderwijs. Vandaag belandt een kind afhankelijk van de diagnose in een ander type. Volgens ons is het beter om te vertrekken vanuit de zorgnood van de jongeren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat elke leerling een plek vindt in de school die het best aan die noden beantwoordt. 

Koen Pelleriaux
Afgevaardigd bestuurder

Pagina delen

Heb je een vraag?

David Janssens - 02 790 95 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.