Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De kijk van Koen: betrek CLB als volwaardige partner

26 april 2024
58Aafebf5a1c15d82b152b54dba384dff298475b
De Centra voor Leerlingenbegeleiding vormen een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van ons net. Maar ze botsen op onaanvaardbare hindernissen.

Beste GO! collega,

Kunnen we het eens over onze CLB’s hebben? De inspanningen van onze CLB-medewerkers stonden tijdens de coronapandemie terecht in de schijnwerpers. De zorg en het preventieve werk van onze CLB’s krijgen - en dat is onterecht - veel minder aandacht. Nochtans kunnen we het belang van dit werk niet genoeg benadrukken. Ons onderwijs is meer dan kennisoverdracht, wij voeden kinderen en jongeren ook mee op tot de actieve burgers van morgen. Het zijn precies de CLB’s die onze scholen hierbij fundamenteel ondersteunen.  
Nog minder aandacht is er voor de moeilijkheden waar onze CLB-medewerkers op botsen. In een veranderende maatschappij worden zorgvraagstukken steeds complexer en komen er voortdurend nieuwe opdrachten bij voor de CLB's. De middelen stijgen niet evenredig. Er zijn ook onaanvaardbare hindernissen. Zo vertelt een CLB-directeur me dat onrustwekkende situaties aanmelden bij het agentschap Zorg, zoals ze willen en horen te doen, haast onmogelijk is. Slechts één uur per week is er een venster om telefonisch aan te melden. Alsof het een callcenter is, zet de CLB-directeur daar tien medewerkers voor in. Dergelijke toestanden zijn onze maatschappij onwaardig. 
Het is maar één voorbeeld van de problemen die de CLB’s van het GO! uitdagen. Antwoorden kunnen er enkel komen door duurzame investeringen en een langetermijnvisie gebaseerd op wetenschappelijke ondervindingen. Onze Permante Ondersteuningscel voor de GO! CLB’s (POC) houdt daarbij de vinger aan de pols. Ook is het essentieel dat alle scholen van het GO! het CLB zien als een volwaardige partner die proactief en preventief signalen capteert. Bovenal is het belangrijk om met verschillende beleidsdomeinen het maatschappelijk debat aan te gaan rond de gezamenlijke zoektocht naar structurele oplossingen voor kinderen en jongeren die niet de gepaste hulp krijgen. In ons memorandum aan de volgende Vlaamse Regering pleit het GO! voor het wegwerken van de wachtlijsten. We mogen als samenleving kinderen en jongeren niet langer laten wachten op de hulp die ze nodig hebben. 
  
Koen Pelleriaux 
Afgevaardigd bestuurder 

Pagina delen

Heb je een vraag?

David Janssens - 02 790 95 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.