Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De kijk van Koen: ambitieuze leerplannen voor kwaliteitsvol onderwijs

17 mei 2024
Lachende Jongen Met Krullend Haar In Klas Rh
De Raad van het GO! heeft de leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs goedgekeurd. Samen met leerkrachten en experts zorgde de pedagogische begeleidingsdienst voor ambitieuze leerplannen die kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling garanderen.

Beste GO! collega,

De Raad van het GO! heeft de leerplannen basisvorming voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Dit is het finale fiat voor de leerplannen die we eerder dit jaar onder voorbehoud aan onze scholen hadden bezorgd. De nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad, die het Vlaams Parlement vorige week heeft afgeklopt, zijn sober gehouden. Daarom heeft het GO! resoluut gekozen voor ambitieuze leerplannen. Dat doen we met subdoelen die de decretaal vastgelegde minimumdoelen ruim overstijgen. De nieuwe leerplannen zijn het resultaat van een intense samenwerking tussen leerkrachten, experts uit het hoger onderwijs en de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO!.  

Het GO! kiest ook in de eerste graad van het secundair onderwijs voor een klemtoon op wiskunde en Nederlands. Voor het eerst zijn er uitbreidingsdoelen voor wiskunde ontwikkeld naast de al bestaande - en decretaal verankerde - uitbreidingsdoelen voor Nederlands. De focus op wiskunde en Nederlands vertaalt zich ook in de voorgestelde lestabellen van het GO!. Onze pedagogische begeleidingsdienst adviseert met nadruk om vijf van de zeven door de overheid verplichte graadsuren 'remediëring, verdieping en uitbreiding' in te vullen met wiskunde en Nederlands. We willen dat elke leerling de minimumdoelen haalt én dat leerlingen die sterk presteren extra uitdagingen krijgen.  

Dit zijn bewuste en weloverwogen keuzes. Een goede beheersing van wiskunde en Nederlands versterkt het inzicht in andere vakken. Inzetten op deze twee vakken is een voorwaarde om de brede onderwijskwaliteit op te krikken. En dat moet een streven van ons allen zijn. 
  
Koen Pelleriaux 
Afgevaardigd bestuurder 

Pagina delen

Heb je een vraag?

David Janssens - 02 790 95 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.