Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Analyse van de OVSG-toetsresultaten

11 juni 2024
Leerkracht Voor Smartboard In De Klas Rh
Veel basisscholen nemen de OVSG-toets 2024 af. De toetsresultaten kan je gebruiken in functie van de interne kwaliteitszorg. Om je daarbij te helpen stelt de Pedagogische Begeleidingsdienst G0! analysedocumenten ter beschikking.

Aan de hand van de resultaten op de OVSG-toets 2024 kunnen scholen zich de volgende vragen stellen:

Doen we de goede dingen?

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen na te streven en eindtermen te bereiken. De leerplannen van het GO! zijn een vertaling van deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Door jaarlijks de schoolresultaten van de OVSG‐toets te analyseren, gaan scholen na of deze leerplannen nog steeds het referentiekader zijn om met de leerlingen de doelen te bereiken die moeten bereikt worden.

Doen we die dingen goed?

Leggen we de juiste accenten in ons onderwijs? Besteden we voldoende aandacht aan bijvoorbeeld elementaire vaardigheden, oplossingsstrategieën, het evenwicht tussen kennis, vaardigheden, inzicht, attitudes… Ook dit kunnen scholen nagaan door de resultaten van de toets op schoolniveau te analyseren.

Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich een beeld vormen van hun werking en daarmee planmatig aan de slag gaan. Aan de leerplandoelen die in het zesde leerjaar worden bevraagd via de toets wordt in de voorafgaande jaren gewerkt. De analyse van de resultaten is dan ook een zaak van het hele schoolteam.

De pedagogische begeleiding ondersteunt schoolteams bij dat proces van permanente kwaliteitsontwikkeling, o.a. via het beschikbaar stellen van analysedocumenten.

Je vindt deze documenten in de virtuele Smartschoolruimte ‘PBD GO! OVSG toets analyse – BaO’

Pagina delen

Heb je een vraag?

Stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.