Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

4 GO! scholen tillen samen buitenschoolse kinderopvang op hoger niveau

6 mei 2024
Nestling Netwerkdag 2 Mei 2024 GO!4Care
Buitenschoolse opvang organiseren is vaak al een uitdaging. Het nieuwe decreet op buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA-decreet) vraagt daarenboven om een kwalitatief activiteitenaanbod te voorzien. Op de Nestling Netwerkdag van het GO! en Mentes toonde GO!4Care hoe zij dat aanpakken in Antwerpen. Een knap staaltje ‘handen in elkaar slaan’ van 4 GO! scholen en de lokale overheid.

Donderdagochtend 2 mei staat Heidi Desmet van het team Onderwijsaanbod en -organisatie in het Huis van het GO! aan de Willebroekkaai klaar om een veertigtal deelnemers aan de Nestling Netwerkdag te ontvangen. Deze netwerkdag wordt al georganiseerd sinds 2012. Heidi: “Twee keer per jaar brengen we GO! professionals samen die betrokken zijn bij kinderopvang (baby’s en peuters) of buitenschoolse opvang. Op zo’n netwerkdag zetten we vooral uiteenzettingen en workshops met een praktische inslag op het programma. Er zijn heel wat verschillende organisatiestructuren en situaties waarin je opvang moet organiseren, er is ook veel diversiteit in beschikbare middelen en infrastructuur, maar ze moeten wel allemaal met dezelfde regelgeving aan de slag. Hoe je die omzet naar de praktijk en welke praktische tools er voor handen zijn, dát horen ze op een dag als vandaag graag van ons en van elkaar.”

BOA-decreet zorgt voor nieuwe uitdagingen

Het nieuwe Vlaamse BOA-decreet, dat de buitenschoolse opvang en activiteiten wettelijk regelt, bepaalt vandaag de agenda van de netwerkdag en er druppelen op deze netwerkdag dan ook vooral gezichten uit de buitenschoolse kinderopvang binnen. “Het decreet bepaalt onder meer dat middelen rechtstreeks vanuit de lokale besturen naar de opvanginitiatieven gaan om de kwaliteit en het activiteitenaanbod te verhogen,” verduidelijkt Heidi. “En daar worden voor het eerst ook scholen bijgerekend. Maar de meeste scholen zijn momenteel niet voorzien op het organiseren van zo’n activiteiten. De bijeenkomst van vandaag gebeurt in samenwerking met Mentes, een netwerkorganisatie die gefinancierd wordt vanuit Welzijn. Mentes is een van de ondersteunende partners om scholen te begeleiden bij het uitrollen van het nieuwe decreet en hun beleidsvoerend vermogen te versterken. Vandaag zullen ze een schat aan praktische informatie en tools met onze deelnemers delen.” 

GO!4Care als schoolvoorbeeld van samenwerking met lokale overheid

Ook aanwezig op de Nestling netwerkdag zijn Birgit, Karolien, Leen en Rijn, die samen aan de kar trekken van GO!4care. Birgit Van Eyck is directeur van GO! basisschool Terra in Antwerpen, een van de vier GO! basisscholen in het kersverse project GO!4Care waarin Karolien Verstraelen sinds oktober als coördinator werd aangesteld. GO!4care kadert in het project Kind aan Zet, een initiatief van de Stad antwerpen, dat sinds vorig jaar met alle betrokken partners de invulling van het nieuwe BOA-decreet binnen het lokale beleid uitstippelde. Medewerkers Leen Hikketik en Rijn Van den Bergh van team Kind aan Zet zijn ook van de partij. “Wij kennen een enorme diversiteit op onze school,” steekt Birgit van wal. “Veel kinderen hebben een uitdagende thuisomgeving waar het niet makkelijk leren of studeren is en waar weinig financiële ruimte is voor vrijetijdsactiviteiten. Met GO!4Care willen we hieraan tegemoetkomen.”

Coördinator als spilfiguur

Birgit ging op zoek naar drie andere scholen met een gelijkaardige context om samen in het project Kind aan Zet te stappen. 
Birgit: “We liggen helaas niet in elkaars buurt, maar werken ondanks de afstand toch goed samen. Karolien haar rol is hierin cruciaal.”
Karolien licht vervolgens die rol als coördinator toe: “Eerst en vooral moest ik een vertrouwensband met de directies en medewerkers van de vier scholen opbouwen. En ook de pedagogische visie en werking binnen elke school leren kennen: waar staan ze nu, hoe pakken ze het aan en waar willen ze naartoe? Momenteel werk ik nog hard aan het zoeken van extra medewerkers en inhoudelijke ondersteuning. Dat is de basis om aan kwalitatieve opvang te kunnen doen. Door structuur en duidelijkheid te creëren voor die medewerkers, maar ook voor de kinderen en hun ouders, hebben we al mooie stappen vooruit kunnen zetten. Ik ben hun aanspreekpunt en ook die van de directies van de scholen. We zijn ondertussen met 11 ‘Karolienen’ in Antwerpen en leren ook heel veel uit elkaars ervaringen en aanpak.”

Overleg met partners is cruciaal

Rijn vertelt ons dat maar liefst 42% van de Antwerpse kinderen een statuut met verhoogde tegemoetkoming heeft. “Dat is de realiteit waar we mee werken. Voor die meest kwetsbare kinderen is het natuurlijk extra welkom dat we deze inspanningen doen.”
Met 286 Antwerpse basisscholen rond de tafel gaan zitten, is een haast onmogelijke opdracht. Maar Kind aan Zet is er wel in geslaagd de belangrijkste partners aan boord te krijgen.
“We hebben veel overleg met de onderwijspartners en proberen zo dicht mogelijk bij de scholen te staan. De extra middelen uit het nieuwe decreet scheppen daarbij wel kansen.”
Leen vult aan: “We hebben tientallen pilootprojecten rond kinderopvang en vrije tijd lopen in verschillende categorieën. GO!4Care is daar een van, waarbij we kijken hoe we drempels kunnen weghalen om de buitenschoolse kinderopvang (BKO) toegankelijker en kwalitatiever te maken. We steunen bijvoorbeeld organisaties die een activiteitenaanbod hebben, zodat zij een kansentarief kunnen aanbieden aan deelnemers. Maar ook het financieren van coördinatoren zoals Karolien en het ondersteunend netwerk daarrond zijn cruciaal.”

De toekomst van GO!4Care

“In de toekomst willen we GO!4Care nog uitbreiden om bijvoorbeeld locaties te kunnen delen met scholen die nabij liggen,” gaat Birgit verder wanneer de kansen van het project gepresenteerd worden. “Ook gezamenlijke studiedagen of andere professionalisering willen we naar een hoger niveau tillen om medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang zoveel mogelijk te betrekken bij het ‘gewone’ schoolteam. Dat zal het welbevinden van deze medewerkers alleen maar ten goede komen, waar de stabiliteit binnen het team vervolgens ook beter van wordt. Het is fijn om te zien dat de vooruitgang die we nu boeken ook duurzaam is en dat de focus stilaan naar kwaliteit kan verschuiven. Dat geeft meer voldoening dan alleen maar brandjes blussen.”
Karolien knikt: “Inderdaad, vroeger deden we voornamelijk toezicht. Maar door samen met de medewerkers een aanbod te creëren waar kinderen van kunnen proeven en genieten, kunnen we naar een opvang evolueren waarin elk kind zijn plekje vindt.” 

Pagina delen

Heb je een vraag?

Heidi Desmet - 02 790 96 53

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Persbericht: één platform voor alle onlineopleidingen GO! volwassenenonderwijs

Een nieuw platform helpt cursisten kiezen uit het gevarieerde aanbod van onlineopleidingen die de tien Centra voor Volwassenenonderwijs van het GO!

17 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.