Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Visie en beleid

Het GO! herdacht de school* “als concept”. Die nieuwe ‘school als concept’ heeft drie karakteristieken:

De school is een knooppunt

Voor het GO! is en blijft de school een knooppunt waar kinderen, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten om te leren van en met elkaar. Tegelijk vormt de school een spil in een breder ecosysteem. Verschillende spelers (uit de arbeidsmarkt, welzijnssector, cultuur en sport…) maken hier deel van uit en bouwen samen aan een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving

De school is een hybride leer- en leefomgeving

Kenmerkend voor deze leer- en leefomgeving is haar hybride karakter: zij strekt zich uit over de grenzen van de klas en het schooldomein heen, en is niet uitsluitend aan één vaste plaats, noch aan voor iedereen geldende, vaste schooluren gebonden. Leren op een fysieke plek gaat hand in hand met leren langs digitale weg, online en offline.

De school als inclusieve leer- en leefomgeving

Tot slot is de school ook inclusief: ze grijpt diversiteit aan om dialoog te stimuleren, op maat te werken en ieders talenten maximaal te ontplooien.

Onder ‘school’ verstaan we elke onderwijsinstelling; ook de academies voor DKO, de CVO's, de CLB's, de internaten…

Jouw contactpersoon

Infrastructuur

Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Gordan Cengic

afdelingshoofd, Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel