Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zonnepanelen

Projectoproep Zonnelening 2022-2023

Zonnelening voor schoolgebouwen

Het GO! biedt renteloze leningen aan voor zonnepanelen op het dak van scholen. De investering levert twee keer winst op:

 1. een blijvende CO2- reductie, goed voor het klimaat;
 2. een lagere elektriciteitsfactuur, wat de werkingskosten drukt.
Het GO! vult het Actieplan Klimaat van de Vlaamse Regering in:

GO! engagement voor energiebesparing

De uitgave voor energie bedraagt 8 tot 11% van de operationele kosten voor het ganse GO!. De scholengroepbesturen zijn akkoord om jaar na jaar tot 2030 te streven om 2,09% op primair energieverbruik te besparen. Om de scholengroepen te ondersteunen in hun transitie naar meer energie-onafhankelijkheid en besparingsmogelijkheden op de energiefactuur, stapt het GO! in dit zonneproject. Op deze manier draagt het GO! bovendien bij tot het vergroten van het aandeel hernieuwbare energieproductie (de Belgische doelstelling is een aandeel van 13 % in 2020).

Een financiële nuloperatie voor de school

 • De afdeling Infrastructuur van de centrale diensten financiert de lening. 
 • De school betaalt de zonnelening af op 15 jaar, zonder rente. Intussen realiseert de school besparingen op de elektriciteitsfactuur. Deze dienen om de lening af te betalen.
 • De school wekt via de zonnepanelen zelf elektriciteit op. De gerealiseerde besparing op de elektriciteitsfactuur is groter dan het af te betalen bedrag.
 • De zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar. Na de afbetaling van de lening (15 jaar) wekken de zonnepanelen jaarlijks, tot einde levensduur, gratis elektriciteit op.

Principes van de zonnelening

 • Het GO! rekent geen rente aan;
 • De scholengroepen betalen de verkregen middelen terug op een looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt à rato van het investeringsbedrag gedeeld door de looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt in jaarlijkse termijnen, telkens in januari;
 • Het maximaal te ontlenen bedrag per project bedraagt 500.000 euro (excl. btw). 

 • De financiële modaliteiten blijven dezelfde.

Intekenen op raamovereenkomst (VEB)

Het GO! heeft de keuze gemaakt om de zonneleningprojecten via de raamovereenkomst van het Vlaams Energie Bedrijf te laten verlopen.

Het VEB vraagt een kostendekkende vergoeding op het gefactureerde gedeelte van de finale prijsopgave (exclusief B.T.W.).

 • De scholengroep moet geen overheidsopdracht uitschrijven noch zelf een bestek opstellen;
 • Door de schaalgrootte liggen de prijzen lager dan voor individuele projecten;
 • Na de opmaak van een kosteloze haalbaarheidsstudie kan steeds een einde gemaakt worden aan de verdere procedure, zonder extra kosten.
 • De gegunde opdrachtnemers zijn:
  • Enbro/Earth (in samenwerking met installateurs);
  • Linea Trovata.
 • Lees meer over het VEB boekingsschema.

Verwerking van de ingediende aanvragen

Naast de projectoproep 'Zonnelening 2022-2023' is er ook een projectoproep 'Klimaatlening 2022-2023'. Beide projectoproepen putten hun financiële middelen uit dezelfde gemeenschappelijke leningsmachtiging. Hierdoor zullen beide projectoproepen parallel en gelijktijdig lopen.

De twee projectoproepen zijn dus continue oproepen, volgens het principe van 'First In, First Out'. De volgorde is bepaald volgens de volgorde van indienen van de projectaanvragen.

Er wordt een gemeenschappelijke projectlijst opgesteld.

De oproep wordt afgesloten na de aanleg van een voldoende grote projectreserve. De exacte scheiding, welke projecten weerhouden zijn en welke projecten in de reserve staan, zijn bepaald op basis van :

 • de geraamde kostprijzen in de haalbaarheidsstudies (voor de Zonnelening);
 • het gunningsbedrag ontvangen van de SGR (voor de Klimaatlening).

Gewijzigde regelgeving voor zonnepanelen sinds 2021 

 • > 10 kVA en ≤ 40 kVA (omvormer): de groenestroomcertificaten voor deze installaties bedragen nul euro. Dit zal niet meer wijzigen. Toch leveren deze installaties mooie terugverdientijden op.
 • 40 kVA (omvormer): op 18/07/2021 (keuringsdatum) verviel het systeem van groenstroomcertificaten (GSC).
  In de plaats kwam deze regeling: 2 tot 4 keer per jaar zal er een "call" gehouden worden: dit is een veilingsysteem voor extra steun. De extra steun krijgen staat niet vast. Projecten met de laagste prijs per geproduceerde energie maken het meeste kans op subsidies. De tegemoetkoming hangt dus niet langer af van je productie en de energieprijs. Dat kan zowel een voordeel als een nadeel geven, afhankelijk van de productie en energieprijs. 

Blijf jouw projectaanvragen indienen.

Door de Klimaatlening ontstaan er interessante combinatiemogelijkheden met de zonnelening en asbestverwijdering. Je vindt er meer over in puntje 12 van het toelichtingsdocument 'Projectoproep Zonnelening' onderaan. 

>>> Alle informatie over de Zonnelening projectoproep en het aanvraagformulier vind je bij Documenten onderaan <<<

Vragen? Mailen naar kennis-infra@g-o.be.

Jouw contactpersoon

Patrimoniumbeheer

Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel