Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema Roken

Roken.jpg

   Thema Roken                                


 


De scholen van het GO! willen niet de plaats zijn waar jongeren (starten met) roken. Onze scholen beseffen daarentegen dat ze de kans hebben om bij te dragen aan tabakspreventie en rookstopbegeleiding.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

  • Leerlingen en personeel roken niet op het schoolterrein
  • Leerlingen en personeel worden toegeleid naar begeleiding bij het stoppen met roken
  • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden uit de media en hun omgeving

Thema roken als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema roken. Roken heeft niet enkel een invloed op de fysieke gezondheid, maar evenzeer op de sociale (vb. groepsdruk) en mentale gezondheid (vb. verslaving). Jongeren met een ernstige rookverslaving kunnen hiervan negatieve invloed ondervinden in werk- of schoolcontext. Inzetten op het thema rookbeleid op school komt dus ook de weerbaarheid ten goede.

Werk maken van een rookbeleid op school

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wijdde een volledige webpagina aan het opzetten van een rookbeleid op school. Je vindt er o.a. een checklist om het rookbeleid van jouw school aan af te toetsen. De voorbeeldmatrix kan je bovendien inspiratie geven om acties op jouw school uit te werken. Je vindt er ook een overzicht van enkele materialen voor onderwijs.

Inspirerende documenten:

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams van het basis- en secundair onderwijs wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs. De leerlijn beschrijft welke thema's je, idealiter, bij welke leeftijden aan bod brengt en met welke doelstelling.

Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

De leerlijn vind je hier: http://www.vad.be/materialen/detail/leerlijn-alcohol-tabak-gamen-cannabis-en-andere-illegale-drugs

Regelgeving "rookvrij schooldomein" (pijlers "afspraken en regels/omgevingsinterventies" in de gezondheidsmatrix)

Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt een algemeen rookverbod in de onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Het verbod geldt voor personeel, leerlingen, ouders, internen en bezoekers.
Meer informatie vind je hier.

Rookstop aanbod (pijler "zorg en begeleiding" in de gezondheidsmatrix)

SmartStop is een rookstopprogramma voor jongeren tot en met 20 jaar. Jongeren die een stoppoging willen doen worden begeleid door tabakologen (= erkende rookstopbegeleiders), stoppen bij voorkeur met twee tegelijk en worden ook ondersteund door een mobiele app.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Voor de inhoudelijke expertise rond het thema tabak is  het Vlaams Instituut Gezond Leven de partnerorganisatie van het GO!.

Ondersteuning op maat

De CGG-preventiewerkers en intergemeentelijke/lokale preventiewerkers hebben een schoolondersteunende opdracht en staan klaar met deskundige coaching omtrent tabak, alcohol en illegale drugs. Bij hen kan je terecht voor ondersteuning op maat van jouw school.

 

 

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel