Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Psychosociale risico's op het werk

De aandacht voor de psychosociale risico's op het werk vloeit voort uit een maatschappelijke trend. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk maken integraal deel uit van de psychosociale risico’s op het werk. Ze worden aangepakt via het algemene kader voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met psychologische of psychosomatische klachten, zoals burn-out en depressie.

Die toename wordt in verband gebracht met het ervaren van stress die voortvloeit uit de prestatie- en resultaatgerichte aspecten van zowel de maatschappelijke context als de werkcontext. Aandacht voor knelpunten in de sociale verhoudingen vraagt daarom voortdurende alertheid.

De specifieke bepalingen en maatregelen in verband met het voorkomen van psychosociale rsisco's op het werk met specifieke aandacht voor pesterijen, geweld en ongewenst seksueek gedrag op het werk, de verplichtingen die je hebt als werkgever, de verschillende mogelijkheden voor personeelsleden, interessante links en instrumenten, vind je in de onderliggende rubrieken.