Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Procedures

Deze documenten zijn een handige handleiding om probleemsituaties te voorkomen, het opvangen van problemen inzake veiligheid en dragen bij tot een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden.  

Ze bieden tevens een geheugensteun wat betreft de vigerende wetgeving. In elke procedure wordt de definitie, het doel, de wetgeving, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het toepassingsgebied en de werkwijze toegelicht.

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel