Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

E5 Inspectieverslagen

Korte beschrijving:

Verslagen afgeleverd door volgende instanties:

Wetgeving: 

  • ARABCODEX
  • VLAREM I & II EN B.I.M
  • Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zoals gewijzigd
  • Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten
  • Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voorspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  • Codex,boek V, titel 5: Ioniserende straling

Periodiciteit:

Bij aangekondigde en onaangekondigde inspecties

Uitvoering:

Externen​

Interessante links:

- Instrument voor de controle van de erkenningsvoorwaarde: Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

- Instrument voor de controle van de erkenningsvoorwaarde: Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne voor internaten