Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

E3 Brandveiligheidsverslag - Brandrisico

Korte beschrijving:

Verslag over de brandveiligheid van het gebouw (lokalen en arbeidsplaatsen).
Het brandpreventieverslag is het resultaat van een risicoanalyse en bevat conclusies en actiepunten.

Wetgeving: 

  • Codex, boek III, titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Periodiciteit:

  • Bij grondige verbouwingen, uitbreidingen, bestemmingswijzigingen, aanpassen infrastructuur en wijziging van (relevante) uitrusting
  • Bij een negatief verslag
  • Afspraken met onderwijsinspectie:
    • niet ouder dan 5 jaar: de inspectie gaat na of de eventuele adviezen/opmerkingen werden opgenomen in een actieplan of uitgevoerd rekening houdend met de termijnen vooropgesteld door de deskundigen
    • tussen 5 – 10 jaar: de inspectie gaat na of het actieplan werd uitgevoerd
    • ouder dan 10 jaar: dit voldoet voor de inspectie als er in de tussentijd geen structurele verbouwingen of wijzigingen aan de infrastructuur en gebouwen zijn gebeurd

Uitvoering:

Door deskundigen (bij voorkeur de brandweer)