Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

E2 Jaarverslag

Korte beschrijving:

Voor de Gemeenschappelijke preventiedienst wordt één algemeen jaarverslag opgemaakt en bevat het bijlagen met afzonderlijke gegevens (o.a. aantal gebeurlijke ongevallen, dagen werkverlet, psychosociale interventies,…) van de betrokken scholengroepen.

Wetgeving:

  • Codex, art. I.2-22

  • Codex, art. II.1-6.§1.,2°,b)

  • Codex, art. II.7-24

  • Codex, bijlage II.1-3: Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Periodiciteit:

Jaarlijks op te stellen door de Gemeenschappelijke preventiedienst.

Uitvoering:

Algemeen directeur / gemandateerde directie in overleg met preventieadviseur

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel