Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

D5 Farmaceutische producten

​Korte beschrijving:

Vergunning voor het gebruik van hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire voor analysedoeleinden.

Bereiding van acetyl salicylzuur door leerlingen in het kader van de leerstof "Aromatische zuren".

Aanvraag: inspectie volksgezondheid.

Wetgeving:  

Koninklijk besluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking, zoals gewijzigd

Periodiciteit:

Eénmalig (wordt jaarlijks verlengd)

Uitvoering:

Werkgever (algemeen directeur of gemandateerde) en labo verantwoordelijke