Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

D4 Werkvergunning

Korte beschrijving: 

Een werkvergunning is een toelating om een bepaalde taak of werk te mogen uitvoeren en legt voorwaarden vast, zodat men lichamelijk letsel en materiële schade kan voorkomen.

Een werkvergunning moet niet voor elke taak of werk opgesteld worden. Een werkvergunning moet enkel opgemaakt worden voor werkzaamheden die een bijkomende risicofactor inhouden, dit kan zijn voor werkzaamheden die in eigen beheer (door eigen werknemers) en/of door aannemers en onderaannemers op het schooldomein worden uitgevoerd.

De vergunning moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Op deze manier wordt voldoende informatie ingewonnen om de risicoanalyse en -evaluatie op een goede manier uit te kunnen voeren.

Wetgeving: 

Periodiciteit:

  • Opstellen werkvergunning: bij elk risicovol werk, o.a. werken op hoogte, werken in besloten ruimtes, werken met brand- en explosiegevaar,…
  • Geldigheidsduur: van bepaalde duur waarna de vergunning moet hernieuwd worden
  • Afhankelijk van het type van vergunning kan deze geldigheidsduur wijzigen 

Uitvoering:

Opstellen werkvergunning: de opdrachtgever in samenspraak met de preventieadviseur en werkverantwoordelijke
Een kopij van het ingevulde en ondertekende document wordt overgemaakt aan de uitvoerder van de werken en de preventieadviseur 

Documenten