Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

D3 Ioniserende stralingen

Korte beschrijving: 

Uitbatingvergunning voor de exploitatie van radioactieve stoffen en bronnen af te leveren door FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en jaarlijkse controle (zie ook C 19).

Wetgeving: 

  • Codex,boek V, titel 5: Ioniserende straling

Periodiciteit:

Jaarlijks uit te voeren bij uitbating klasse III bronnen

Uitvoering:

Erkend controleorganisme

Website 

  • FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel