Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

C5 Elektrische installatie: hoogspanning

Korte beschrijving:

Hoogspanningstransformatoren en toebehoren.

Wetgeving:

  • Codex, Boek III, titel 2: Elektrische installaties
  • AREI - Boek II, Hoofdstuk 2.10: Uitwendige invloeden

  • AREI - Boek II, Afdeling 9.1.2. Routinebezoek van de elektrische installaties

  • AREI - Boek II, Hoofdstuk 6.4: Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname

Periodiciteit:
  • Jaarlijks
  • 3-maandelijks
  • Bij negatief verslag (herkeuring)

Uitvoering:

Jaarlijks controle door externe dienst voor technische controle
Driemaandelijks visueel nazicht door twee bevoegde personen met BA4/BA5-attest (intern of extern persoon) (zie ook procedures)

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel