Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

C3 Rookafvloerluiken

Korte beschrijving:

Bij brand wordt door het openen van rookluiken in het trappenhuis een stroming geschapen door natuurlijke trek. Deze stroming houdt het deel van het trappenhuis onder het brandend niveau rookvrij.

De rookluiken dienen op regelmatige tijdstippen gecontroleerd te worden met registratie in logboek.

Wetgeving:

  • NBN EN 12101-2-ANB: Systemen voor beheersing van rook en warmte
  • NBN S21-208: Brandbeveiliging van gebouwen – Rookluiken

Periodiciteit:

Periodieke controle

  • één keer per jaar, tenzij bij strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of  als men werkt met de regels van goed vakmanschap 

Periodiek onderhoud

  • volgens de voorschriften van de fabrikant of de installateur (minimaal jaarlijks)

Uitvoering:

Periodieke controle

  • deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling

Periodiek onderhoud

  • deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling