Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

C13 Rook- en gasdetectoren

Korte beschrijving:

De aanwezige rook- en gasdetectie moeten regelmatig getest worden met registratie.

Wetgeving:

  • NBN S 21-204 paragraaf 6.6.4
  • Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en wijzigingen
  • Codex, boek III, titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  • NBN S21-100 (en addenda): Reddings- en brandweeruitrusting: opvatting van algemene installaties voor automatische branddetectie door puntdetector

Periodiciteit:

Geregeld: bv. 3-maandelijks

Uitvoering:

Bevoegd persoon: intern personeelslid met kennis van zaken of externe firma