Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

C12 Persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen (PBM en CBM)

Korte beschrijving:

De aanwezige persoonlijke (PBM) en collectieve (CBM) beschermingsmiddelen moeten gecontroleerd worden op hun goede staat en werking.

Wetgeving: 

Periodiciteit:

  • CBM en PBM – regelmatig in functie van gebruik
  • PBM – klasse III – jaarlijks en na ongeval

Uitvoering:

  • Bevoegd persoon: intern personeelslid met kennis van zaken of externe firma
  • Externe dienst voor technische controle