Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

C10 Liften

Korte beschrijving: 

Verplichte controle van personen- en goederen- en materiaalliften

Opmaak veiligheidsdossier:

  1. Verslagen risicoanalyse (1x 15 jaar);
  2. Documenten betreffende moderniseringsprogramma's en de uitvoering ervan;
  3. Registratie van het preventief onderhoud;
  4. Verslagen preventieve inspecties.

Modernisering liften:

Voor een lift ouder dan 15 jaar moet een risicoanalyse opgemaakt worden. Het keuringsorganisme voert de risicoanalyse uit en maakt een verslag met opmerkingen. De technische aanpassingen aan de lift moeten gebeuren ten laatste volgens de tabel:

​Datum van indienstelling                                   Termijn voor de modernisering
​vanaf 1 april 1984                                              ten laatste 31 december 2014
​van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984                ten laatste 31 december 2016
​voor 1 januari 1958                                            ten laatste 31 december 2022
 

Wetgeving:

Koninklijk Besluit van 10 december 2012 tot wijziging van het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften

Periodiciteit:

Goederen- en materiaallift

  • Indienststelling vόόr eerste gebruik
  • 3-maandelijks en jaarlijks

Personenlift:

  • Indienststelling vόόr eerste gebruik
  • 3- maandelijks (indien onderhoudsbedrijf liften niet ISO gecertificeerd is)
  • 6-maandelijks (indien onderhoudsbedrijf liften ISO gecertificeerd is)
  • risicoanalyse om de 15 jaar

Uitvoering: 

Externe dienst voor technische controle

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel