Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

C1 Brandmeld- en brandalarmsystemen

Korte beschrijving:

De aanwezige brandmeld- en brandalarmsystemen o.a. drukknoppen, waarschuwing - en alarmmiddelen dienen op regelmatige tijdstippen gecontroleerd te worden op de goede werking met registratie in een logboek.

Wetgeving:

 • Koninklijk besluit van 7 juli 1994  tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en wijzigingen (6.8 Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen)

 • Codex, boek III, titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

 • NBN S21-204-2 (2020): Brandveiligheid in schoolgebouwen (6.6.3)
 • NBN S21-100-1 (2015): Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud

 • NBN S21-100-2 (2015): Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 2: Kwalificaties en competenties

Periodiciteit:

Periodieke controle

 • één keer per jaar, tenzij bij strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of  als men werkt met de regels van goed vakmanschap

Periodiek onderhoud

 • volgens de voorschriften van de fabrikant of de installateur (minimaal jaarlijks)

Testen op de goede werking

 • Internaatsgebouw: geregeld, advies maandelijks
 • Externaatgebouw: geregeld, advies minimaal jaarlijks en vóór elke intra-muros activiteit binnen de schoolinfrastructuur 

Uitvoering:

Periodieke controle

 • deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling

Periodiek onderhoud

 • deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel