Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B8 Psychosociale risico's

Korte beschrijving:  

De werkgever identificeert de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk. Hij bepaalt en evalueert de psychosociale risico's op het werk rekening houdend met de gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen (interpersoonlijke relaties op het werk). De werkgever houdt in het bijzonder rekening met situaties die aanleiding kunnen geven tot stress, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. De werkgever neemt en voor zover hij een impact heeft op het gevaar, de nodige preventiemaatregelen om de situaties en handelingen die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om schade te voorkomen of om deze te beperken. De preventiemaatregelen worden bepaald op basis van de risicoanalyse.

Wetgeving:

Periodiciteit:

Dynamisch, na risicoanalyse en na incidenten, jaarlijkse evaluatie

Uitvoering:

Algemeen directeur of gemandateerde directeur, de hiërarchische lijn in overleg met preventieadviseur psychosociale aspecten, vertrouwensperso(o)n(en), leden van het bevoegd comité en de preventieadviseur.

Alle informatie en documenten rond het thema psychosociale risico's op het werk vind je in de desbetreffende rubriek.