Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B6 Controlelijsten

Korte beschrijving:

In uitvoering van het dynamisch risicobeheersingsysteem dienen alle risico's geïnventariseerd en geanalyseerd te worden. 

Een methode om risico's op te sporen is door gebruikt te maken van controlelijsten. Een controlelijst kan gedefinieerd worden als een verzameling aandachtspunten die het één na het ander doorlopen worden en waarbij men zich telkens afvraagt wat de gevaren zijn.

Wetgeving:

  • Wettelijke en/of reglementaire bepalingen die betrekking hebben op het toestel, de installatie of de situatie

  • Normen of codes van goede praktijk of goed vakmanschap (geen verplichtend karakter)

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

Preventieadviseur
Contactpersoon Preventie en Bescherming
Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Werkgever en hiërarchische lijn
Leden bevoegd comité
Werknemers