Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B2 EHBO

Korte beschrijving: 

Elke interventie in het kader van eerste hulp moet bijgehouden worden in een logboek.

Het logboek omvat:

  • naam van het slachtoffer;
  • naam van de persoon die de eerste hulp heeft verstrekt;
  • datum van de interventie;
  • aard van de interventie (oorzaak en aard van de verwonding, type verzorging en middelen, …).

In het kader van het onderzoek van ongevallen is het aangewezen per risicoactiviteit (bv. praktijkvak, speelterrein, sportzaal,…) aparte logboeken te voorzien.

Wetgeving:

  • Codex, boek I, titel 5: Eerste hulp
  • Codex, boek I, titel 2, hoofdstuk V: Maatregelen bij noodsituaties en in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar

Periodiciteit:

Bij elke interventie met verzorging

Uitvoering:

Interventies en registraties in het logboek:

  • Verpleegkundigen, hulpverleners of andere daartoe opgeleide en aangeduide personen

Extra info:

-Toedienen medicatie op school (voor meer informatie zich wenden tot het bevoegde CLB )

Een goed didactisch hulpmiddel voor de CPR lessen.