Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A8 Onderhoud

Korte beschrijving:

Onderhoudsprogramma (gebouw):

De instelling stelt voldoende sociale voorzieningen ter beschikking van de lerenden en teamleden. Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat het domein, de gebouwen en de lokalen waarin de lerenden en de teamleden zich bevinden, worden schoongemaakt en onderhouden, teneinde maximaal elk risico voor het welzijn van de lerenden en de teamleden te voorkomen:

  • aanwezigheid en onderhoud sociale voorzieningen: refter, sanitaire installaties, rustlokalen, gespreks- en wachtruimte (enkel voor CLB en dko)
  • onderhoud domein, gebouwen en lokalen
  • documenten ( planningen, roosters, … voor het poetspersoneel, de klusjesman, …) die aantonen dat de instelling over een preventief onderhoudsprogramma voor het schoolcomplex en de uitrusting beschikt. 

Onderhoudssteekkaarten:

Steekkaarten die het onderhoud en de herstellingen weergeven van de arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), collectieve beschermingsmiddelen (CBM's) en beschermingsmiddelen tegen brand.

Wetgeving:

Periodiciteit:

Volgens de aanwijzingen en instructies van de fabrikant

Uitvoering:

Hiërarchische lijn