Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A5 Identificatiedocument

​Korte beschrijving:

In het identificatiedocument wordt onder andere beschreven welke opdrachten en taken uitgeoefend zullen worden door de interne of de externe dienst, wat de samenstelling is van de interne dienst en over welke vaardigheden en middelen de interne dienst beschikt.

Wetgeving:

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

De algemeen directeur stelt het identificatiedocument op en houdt dit ter beschikking van Toezicht Welzijn op het Werk