Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A4 Interventiedossier

​Korte beschrijving:

Om de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, ziet de werkgever erop toe dat hen aan de ingang van het gebouw een interventiedossier ter beschikking wordt gesteld.

Dit interventiedossier bevat:

  1. het evacuatieplan;
  2. een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan;
  3. de informatie die eventueel werd overhandigd op vraag van de openbare hulpdiensten, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan;
  4. de locatie van de elektrische installaties;
  5. de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda;
  6. de locatie en de werking van de ventilatiesystemen;
  7. de locatie van de branddetectiecentrale.

Wetgeving:

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

De openbare hulpdiensten, in samenspraak met de werkgever

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel