Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A24 Brandpreventiedossier

Korte beschrijving:

De werkgever houdt een brandpreventiedossier bij. Dit dossier bevat:

 1. het document met de resultaten van de analyse van het brandrisico en de preventiemaatregelen (zie E3);
 2. het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft (zie A23);
 3. de procedures opgemaakt ter uitvoering van het intern noodplan (zie A7);
 4. het evacuatieplan (zie A22);
 5. het interventiedossier (zie A4);
 6. de vaststellingen, gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen, in verband met de bekwaamheid van de werknemers om een gedrag aan te nemen waarmee ze het ontstaan van een brand tijdens de uitvoering van hun taken kunnen voorkomen (zie E1);
 7. een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan (zie A4);
 8. de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, van de gas-, verwarmings- en airco-installaties en van de elektrische installaties, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles (zie C1, C2, C5, C6, C7, C17, C21);
 9. de lijst van eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever verleend werden op basis van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (zie E5);
 10. de adviezen verstrekt door :
  1. de bevoegde preventieadviseur (zie E7), en in voorkomend geval, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (zie E8);
  2. het bevoegde comité (zie E6);
  3. de openbare hulpdienst (zie E3);
 11. de informatie die eventueel overhandigd werd op vraag van de openbare hulpdienst, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan (zie A4, A7).

Regelgeving:

Periodiciteit:

Eenmalig en regelmatig bij te werken

Uitvoering:

De werkgever, in samenspraak met de hiërarchische lijn en de preventieadviseur